Overboere til Cityringen må ikke bygge nyt

Metroselskabet er i dialog med flere ejendomsejere.

En lang række ejendomme i København og på Frederiksberg er blevet begrænset i at bygge nyt, efter at de er blevet overboere til den nye metrolinje, Cityringen, der åbner på søndag.

Således er omkring 1000 ejendomme blevet pålagt såkaldte servitutter, oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

Af hensyn til sikkerheden for metroens tunnelrør afgør servitutterne, i hvilket omfang der må bygges i nærheden af Cityringen.

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at det er vigtigt at bidrage positivt til byens udvikling og samtidig sørge for sikkerheden for passagerer, personale og anlæg.

“Metroen er en både dyrebar og vigtig infrastruktur for samfundet, som vi alle har gavn og glæde af. Derfor er det også afgørende, at der bliver passet godt på den. Det er således nødvendigt, at byggeri over og ved siden af metroen tager hensyn til metroen,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Metroselskabet er vendt på en tallerken og ændrer nu reglerne for nybyggeri over Metrostrækningen Cityringen.

Metroselskabet og ejendomme i dialog 

Og ligesom det var tilfældet, da de to første metrolinjer blev opført, sker det altså ved at pålægge servitutter på de ejendomme, der ligger ovenpå eller ved siden af metroen. Derudover er der krav om, at Metroselskabet og de enkelte ejendomme skal gå i dialog, hvis det er nødvendigt forud for et eventuelt byggeri.

quote Metroselskabet er i dialog med en lang række aktører om at imødekomme deres ønsker om byggeprojekter inden for selskabets sikkerhedszoner

Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme, Metroselskabet

Tivoli er en af de aktører, der lige nu er i dialog med Metroselskabet om, hvilken indflydelse sikkerhedsafstanden til tunnelrøret har på et allerede planlagt byggeri. Det kan du læse mere om her.

Det er Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der behandler sagerne om servitutter på blandt andet Sjælland. Sine Kjeldsen, formand for kommissionen, forklarer, at en naboejendom normalt ikke vil få problemer med at grave ud til en kælderetage.

Men hvis man skal grave ud til et underjordisk parkeringshus, kommer man nok for tæt på metroen. Det skal ejerne også vide om 50 år, og derfor bliver servitutterne tinglyst så fremtidige ejere også kan se det, siger Sine Kjeldsen til TV 2 Lorry.


Det er også Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der afgør hvor stor erstatning ejerne af de enkelte ejendomme skal have som følge af de begrænsede byggemuligheder.

cityringen
Foto: Philip Davali - Ritzau ScanpixErstatning til de hårdest ramte

Nogle får en lille ulempeerstatning, hvis der ikke er udsigt til væsentlige værdiforringelser på grunden. Andre ejere må finde sig i en noget kraftigere servitut, der kræver større opmærksomhed.

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at der er givet cirka 2,9 millioner kroner i erstatning til de cirka 1000 ejendomme i alt. De enkelte erstatninger ligger på mellem 2000 kroner og 16.500 kroner.

En håndfuld ejere af ejendomme har dog valgt at klage over størrelsen på erstatningen.

“Fem ud af de 1000 berørte ejendomme har valgt at indbringe sager for Taksationskommissionen (klageinstans, red.). Her har de berørte ejendomme mulighed for at anmode om en vurdering af erstatningens størrelse,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt.

Det drejer sig blandt andet om en boligejendom, der som følge af servitutten ikke kan få lov til at grave ud til jordvarme, oplyser Sine Kjeldsen, formand for kommissionen.

Metroselskabet oplyser, at de dog generelt er lydhøre over for byggeønsker, og derfor er flere erstatningsspørgsmål endnu ikke afsluttet:

“Metroselskabet er i dialog med en lang række aktører om at imødekomme deres ønsker om byggeprojekter inden for selskabets sikkerhedszoner,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Der kan dog følge yderligere udgifter med, hvis man regner med, at et byggeri i nærheden af Cityringen vil skabe rystelser i undergrunden. Så skal der nemlig måles for vibrationer ved tunnelrøret. Omkostningerne til dette vil dog afhænge af eksempelvis byggeriets karakter, varighed og omfang, oplyser Metroselskabet.

Metroen i tal

 • Cityringens underjordiske tunneller er cirka 15,5 kilometer lange. 

 • Når de første passagerer kører med Cityringen, vil metronettet været blevet udvidet til 36 kilometer metrostækning i alt.

 • Tophastighed: 90 kilometer i timen. Gennemsnitsfart med stop: 40 kilometer i timen.

 • Det vil tage 24 minutter at køre hele Cityringen rundt, og da metrotogene kører i begge retninger, vil den tidsmæssigt længste tur mellem Københavns H og Skjolds Plads tage 12 minutter.

 • I sommeren 2011 blev 17 byggepladser etableret rundt omkring i København og på Frederiksberg.

 • Det er det største byggeri i Danmark, siden Christian 4. påbegyndte et stort vold-byggeri med blandt andet Christianshavn i slutningen af 1500-tallet.

 • Samlet har der været 569 arbejdsulykker på byggeriet af Cityringen. Det svarer til 25 procent flere ulykker, end det maksimum den offentlige bygherre selv havde sat.

 • Cityringens overordnede tidsplan er blevet rykket to gange siden kontraktunderskrivelsen i 2011. Første gang i 2014 og senest i foråret 2019. I alt er Cityringen blevet forsinket ni måneder i forhold til den oprindelige tidsplan fra 2011.

 • Cityringen forventes at komme til at koste i alt 25,3 milliarder kroner i 2019-priser.

 • Samlet set er budgettet til Cityringen overskredet med 10,5 procent siden den ejergodkendte kontraktindgåelse i 2011.

 • København H vil med Cityringen overhale Nørreport som landets mest travle station med 150.000 passagerer i døgnet.

 • Stort set alt opgravet materiale fra arbejdet med Cityringen er blevet genanvendt til opfyldning i Nordhavn. I alt er 3,1 mio. tons jord kørt fra Cityringen til Nordhavn. Det svarer til et areal på størrelse med 41 gange Rådhuspladsen.

 • Cityringen er anlagt som et selvstændigt metrosystem uden sporforbindelse til M1 og M2's metro.

 • Når M3 Cityringen åbner i 2019 og Sydhavnslinjen i 2024, vil der på ni ud af ti af de travleste stationer i Danmark være metro. I top ti er det således kun Glostrup Station på niendepladsen, der ikke har en metrostation.

 • For at udnytte pladsen i Cityringens tog bedst muligt er sædernes placering anderledes, end det vi kender fra M1 og M2.

 • De nye stationspladser afspejler lokalområdet og varierer i deres udformning alt efter omgivelserne og disses særlige karakteristika og stemning.

 • På Cityringens stationspladser bliver der blandt andet installeret mere end 150 bænke og plantet knap 800 træer.

 • På Enghave Plads bliver der installeret syv røde bænke på i alt 120 meter, mens Krinsen på Kongens Nytorv får 18 såkaldte 'kongebænke.'

 • Cityringen er det næststørste metroprojekt i Europa lige nu - kun overgået af Crossrail-projektet i London, England.

  Kilde: Metroselskabet, DR, TV 2 Lorry