Cityringen sætter stopper for byudvikling

Mange byggerier i København bliver begrænset af Cityringen.

En lang række ejendomme i København og på Frederiksberg er blevet begrænset i at bygge nyt, efter at de er blevet overboere til den nye metrolinje, Cityringen, der åbner på søndag.

Således er omkring 1000 ejendomme blevet pålagt såkaldte servitutter, oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

quote Metroen er en både dyrebar og vigtig infrastruktur for samfundet

Hanne Tærsbøl-Schmidt

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at det er vigtigt at bidrage positivt til byens udvikling og samtidig sørge for sikkerheden for passagerer, personale og anlæg.

“Metroen er en både dyrebar og vigtig infrastruktur for samfundet, som vi alle har gavn og glæde af. Derfor er det også afgørende, at der bliver passet godt på den. Det er således nødvendigt, at byggeri over og ved siden af metroen tager hensyn til metroen,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Og ligesom det var tilfældet, da de to første metrolinjer blev opført, sker det altså ved at pålægge servitutter på de ejendomme, der ligger ovenpå eller ved siden af metroen. Derudover er der krav om, at Metroselskabet og de enkelte ejendomme skal gå i dialog, hvis det er nødvendigt forud for et eventuelt byggeri.

Tivoli blander sig

Tivoli er en af de aktører, der lige nu er i dialog med Metroselskabet om, hvilken indflydelse sikkerhedsafstanden til tunnelrøret har på et allerede planlagt byggeri. Det kan du læse mere om her.

Det er Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der behandler sagerne om servitutter på blandt andet Sjælland. Sine Kjeldsen, formand for kommissionen, forklarer, at en naboejendom normalt ikke vil få problemer med at grave ud til en kælderetage.

Men hvis man skal grave ud til et underjordisk parkeringshus, kommer man nok for tæt på metroen. Det skal ejerne også vide om 50 år, og derfor bliver servitutterne tinglyst så fremtidige ejere også kan se det, siger Sine Kjeldsen til TV 2 Lorry.

I tivoli er man ikke glad for at cityringen løber i jorden under deres grund.
I tivoli er man ikke glad for at cityringen løber i jorden under deres grund.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er også Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der afgør hvor stor erstatning ejerne af de enkelte ejendomme skal have som følge af de begrænsede byggemuligheder.

Nogle får en lille ulempeerstatning, hvis der ikke er udsigt til væsentlige værdiforringelser på grunden. Andre ejere må finde sig i en noget kraftigere servitut, der kræver større opmærksomhed.

2,9 millioner i erstatning

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at der er givet cirka 2,9 millioner kroner i erstatning til de cirka 1000 ejendomme i alt. De enkelte erstatninger ligger på mellem 2000 kroner og 16.500 kroner.

En håndfuld ejere af ejendomme har dog valgt at klage over størrelsen på erstatningen.

“Fem ud af de 1000 berørte ejendomme har valgt at indbringe sager for Taksationskommissionen (klageinstans, red.). Her har de berørte ejendomme mulighed for at anmode om en vurdering af erstatningens størrelse,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt.

Det drejer sig blandt andet om en boligejendom, der som følge af servitutten ikke kan få lov til at grave ud til jordvarme, oplyser Sine Kjeldsen, formand for kommissionen.

Metroselskabet oplyser, at de dog generelt er lydhøre over for byggeønsker, og derfor er flere erstatningsspørgsmål endnu ikke afsluttet:

“Metroselskabet er i dialog med en lang række aktører om at imødekomme deres ønsker om byggeprojekter inden for selskabets sikkerhedszoner,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Der kan dog følge yderligere udgifter med, hvis man regner med, at et byggeri i nærheden af Cityringen vil skabe rystelser i undergrunden. Så skal der nemlig måles for vibrationer ved tunnelrøret. Omkostningerne til dette vil dog afhænge af eksempelvis byggeriets karakter, varighed og omfang, oplyser Metroselskabet.

Af hensyn til sikkerheden for metroens tunnelrør afgør servitutterne, i hvilket omfang der må bygges i nærheden af Cityringen.

Hvad er en servitut?