Friluftsprojekter støttes med en kvart million kroner

Friluftsprojekter i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan samlet se frem til at modtage over 250.000 kroner i støtte af Friluftsrådet.

Indkøb af hængekøjer til et årligt sov-ude-arrangement i København, madlavning i det fri for spejdere i Køge og en ny bålhytte samt to sheltere i Hillerød. 

Sådan lyder nogle af de projekter, som snart kan se frem til at modtage støttekroner fra udlodningsmidler til friluftsliv, som bliver uddelt af Friluftsrådet flere gange om året.

quote De frivillige kræfter ude omkring i landet har en helt særlig rolle i samfundet og i friluftslivet.

Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

 

Syv ildsjæleprojekter 

I alt 183.000 kroner skal fremover gøre friluftslivet endnu bedre i Region Hovedstaden, end det er i dag.

Pengene bliver fordelt mellem fem forskellige projekter, som hver især understøtter et friluftsmæssigt formål.

Blandt projekterne i hovedstaden finder man blandt andet natursommerlejre for børn og unge, cykelture i naturen for pædagogstuderende med psykiske funktionsnedsættelser og sansehaver, der skal etableres af lokale beboere og psykiske sårbare unge.

Kernen i de forskellige projekter er, at de bliver skabt af lokale og frivillige folk, der ikke kun brænder for naturen, men også har lyst til at skabe nye muligheder, som man kan opleve den på.

- De frivillige kræfter ude omkring i landet har en helt særlig rolle i samfundet og i friluftslivet. De er med til at binde lokalsamfundene tættere sammen og sætter nye ting i gang hele tiden. Vi synes, deres projekter er værd at støtte, så endnu flere danskere får mulighed for at bruge naturen og få nye, gode oplevelser ude i det fri, siger direktør i Friluftsrådet, Jan Ejlsted, i en pressemeddelelse.

De syv støttede friluftsprojekter

 • Hillerød: Kong Valdemars Trop modtager 48.000 kroner til en ny bålhytte med to sheltere for spejdere og andre interesserede.
   
 • København: Foreningen Folk og Natur modtager 20.000 kroner til projekt "Tættere på naturen" - et jord-til-bord-projekt og andre naturoplevelser for børn og unge i forbindelse med natursommerlejre.
   
 • København: Thorolf Spejderne modtager 20.000 kroner til hængekøjer, der blandt andet skal bruges til det store, årlige "Sov ude"-arrangement.
   
 • København: SPS Trivselsgruppe modtager 50.000 kroner til indkøb af 10 cykler, som skal bruges til fælles ture i naturen for pædagogstuderende med psykiske funktionsnedsættelser.
   
 • København: Østerbro Lokalråd modtager 45.000 kroner til sansehaver, der etableres af lokale beboere og psykisk sårbare unge på Østerbro
   
 • Køge: Køgespejderne modtager et tilskud på 50.000 kroner til afholdelse af seks kurser for spejderledere om årstidens naturaktiviteter.
   
 • Køge: DDS Skovtrop modtager 20.000 kroner til en ny aktivitet kaldet "Stormkøkkenmærket" med madlavning i det fri for spejderne.
   

Kilde: Friluftsrådet

Forskellige friluftstemaer 

Også to projekter i Køge Kommune kan se frem til at modtage en god håndfuld støttekroner.

Det ene projekt skal sikre, at spejderene kan lave mad i det fri, hvorimod det andet projekt skal gå til afholdelse af kurser for spejderledere om naturaktiviteter.

De to initiativer bliver støttet med henholdsvis 20.000 og 50.000 kroner.

Der bliver uddelt støttekroner flere gange om året af Friluftsrådet. Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2019, hvor der kan søges tilskud indenfor fire temaer. 

Temaer til næste udlodning af Frilufstrådet

Næste frist for at søge tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv er d. 1. februar 2019, og der bliver denne gang uddelt i alt 17 millioner kroner til projekter inden for fire forskellige temaer:

 

 • "Flere ud i den nære natur": Tilskud til projekter, der skaber nye og bedre muligheder for friluftsliv i den nære natur og styrker det lokale engagement.
   
 • "Bedre forståelse af naturen": Tilskud til projekter, der aktivt formidler naturen og styrker naturforståelsen for specifikke målgrupper.
   
 • "Undervisning i naturen": Tilskud til projekter, der udvikler skolernes muligheder for at afholde undervisningsforløb i større naturområder.
   
 • "Bevæg dig i naturen": Tilskud til projekter, som giver de mindst aktive grupper i befolkningen bedre muligheder for at bevæge sig i naturen.
   

Kilde: Friluftsrådet