Stort naturprojekt kommer et skridt nærmere

Søborg Sø er kommet nærmere en genopretning. Staten har netop købt en god bid af det område, der udgør søen.

Processen med at få genoprettet Søborg Sø, der ligger lidt syd for Gilleleje, er nu kommet et godt skridt på vej.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop indgået aftaler med tre af ejerne til den jord, hvor Søborg Sø har ligget, om at købe deres jordområder.

Dermed er de første 210 hektar jord sikret, hvilket svarer til næsten fyrre procent af jorden.

- Det glæder mig, at vi nu har taget et meget stort skridt på vejen mod genopretning af Søborg Sø ved at købe en så stor del af det samlede areal. Søborg Sø bliver en gevinst for både naturen og alle os, der kommer til at nyde en tur rundt om den, siger Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, Venstre.

Lige nu er de jordområder, staten har brug for til naturgenopretningsprojektet, fordelt mellem 63 lodsejere, og regeringen håber, genopretningen kan ske ved frivillighedens vej.

Derfor er det op til grundejerne selv, om de vil sælge deres jord, kompenseres af staten for at det bliver vådere, eller om de vil have et nyt jordområde i bytte.

Kort nyt

Nyt fugleområde på vej

Søborg Sø blev først delvist tørlagt i det 18. århundrede, og siden helt tørlagt i slutningen af det 19. århundrede, men dengang den stadig indeholdt vand, var den Nordsjællands fjerde største sø.

Søen, der ligger op ad Søborg Slotsruin, skal efter planen udvikle sig til at blive et område, hvor særligt fugle vil trives.

- Genopretningen af Søborg Sø er ikke kun godt nyt for naturelskere. Det er også godt nyt for det fugle- og dyreliv, der vil få glæde af den store, lavvandede sø og de omkringliggende enge og rørskov. Området vil blive et trækplaster for en lang række fugle som ænder, gæs, svaner og lappedykkere. Og forhåbentlig også for traner og ørne, siger miljøordfører for Det Konservative Folkeparti Erik Lund.

Genopretningen kommer i alt til at koste 93 millioner kroner.