Hofor advarer om oversvømmede veje og manglende kloakdæksler efter skybrudsvarsel

Fredag morgen har DMI varslet skybrud i hele TV 2 Lorrys sendeområde. Det har fået Hovedstadens Forsyningsselskab til at bringe en advarsel.

Den står på regn, regn og atter regne fra morgen til aften hele fredag.

Sådan lyder den kedelige melding fra Dansk Metereologiske Institut DMI, som endda har varslet om kategori 2 "risiko for farligt vejr" med kraftig regn og risiko for lokale skybrud.

Det har fået Hovedstadens Forsyningsselskab Hofor til at huske på, at det også kan betyde store mængder vand på veje, i kloakker og kældre.

"Veje kan blive oversvømmet og kloakdæksler kan “hoppe” af. Desuden bør man undgå kontakt med spildevand i gader og kældre, da det kan fremkalde sygdom. Også havnebade og bynære strande kan blive forurenet", skriver Hofor på sin hjemmeside.

Samtidig opfordrer de til, at borgere i hovedstaden passer på løse kloakdæksler, forurenet spildevand, varm damp i Københavns gader og sikrer værdier i kælderen.

Hofor arbejder sammen med Københavns Kommune og kommunerne i hovedstadsregionen på at skybrudssikre hele hovedstadsområdet.

I København er der arbejdet på en række skybrudsriste, nødafløb til havnen samt skybrudsporte, der åbner automatisk ved stort pres i kloakkerne. Kloaksystemet bliver løbende udbygget med skybrudstunneler og opsamlingsbassiner.

Alligevel er det ikke alle steder, hvor kloaknettet er moderniseret, og selvom mange kloakdæksler er udstyret med selvlukkende hængsler, gælder det ikke alle - og de kan derfor presses af af voldsomme vandmængder.

Det kan være svært at se hullerne, hvis gader og veje oversvømmes.

Kraftige skybrud kan give varm damp i gaderne i Indre By, da byens underjordiske varmekamre, hvor damprør findes, fyldes med vand, så det begynder at koge.

Hofor advarer især borgerne om at komme i nærheden af dampen, da det i værste fald kan give forbrændingerne på benene.

Syv gode råd fra Hofor, der begrænser vandskader i dit hus:

  • Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – for eksempel med en krydsfinerplade.
  • Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.
  • Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset, kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.
  • Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.
  • Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.

Kilde: Hofor