Peter Madsen accepterer dom på livstid - ubådssagen når ikke Højesteret

Ubådssagen er endeligt slut.

Drabsdømte Peter Madsen har besluttet, at han ikke vil forsøge at få Højesteret til at omstøde den livstidsdom, som først Københavns Byret og siden Østre Landsret har idømt ham.

Det oplyser hans forsvarsadvokat Betina Hald Engmark, efter at hun mandag har holdt et møde med den 47-årige livstidsfange i fængslet i Herstedvester.

- Beslutningen er, at han ikke ønsker, der skal ske mere. Han ønsker afslutning, han ønsker ikke at se indersiden af en retssal igen, siger Betina Hald Engmark til TV 2.

Efter Østre Landsret stadfæstede byrettens dom forrige onsdag, har Peter Madsen haft to uger til at indbringe sagen for Procesbevilingsnævnet, der i givet fald skulle vurdere, om sagen kunne behandles i Højesteret - men det har han altså nu besluttet, at han ikke vil anmode om.

Samtidig har det ifølge Betina Hald Engmark også en betydning, at Peter Madsen ved at opgive at forsøge at få sagen behandlet ved landets øverste retsinstans måske kan komme til at afsone under lempeligere vilkår.

- Han har en opfattelse af, at gør han ikke mere, kan han hurtigere få en normalisering af sine afsoningsvilkår, siger Betina Hald Engmark.

Ifølge forsvarsadvokaten er Peter Madsen fortsat underlagt besøgs- og brevkontrol, hvilket betyder, at hans breve bliuver gennemlæst og dermed forsinket, ligesom Kriminalforsorgen har sat et stop for hans besøg i fængslet. 

- Det er noget af det, min klient har en opfattelse af, kan komme på plads igen, siger Betina Hald Engmark.

Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt nævn. Det er ikke en del af domstolssystemet og heller ikke en del af den offentlige forvaltning.