Her kan gigantisk solcellepark blive opført - mere end dobbelt så stor som kommune

Staten er i fuld gang med screene hele landet for potentielle arealer til kommende energiparker. Et næsten 18 kvadratkilometer stort område i transportkorridoren i kommunerne Greve, Roskilde, Solrød og Køge er i spil.

Produktionen af vedvarende energi på land skal firedobles inden 2030.

Det er et politisk flertal på Christiansborg enige om, og derfor foregår der i øjeblikket en statslig screening af hele landet for at finde egnede arealer til kommende energiparker.

TV 2 Lorry kan nu fortælle om et af de arealer, der er i spil. Det drejer sig om et område i den såkaldte transportkorridor for Ring 5 i kommunerne Greve, Roskilde, Solrød og Køge. Det bekræfter Bolig- og Planstyrelsen over for TV 2 Lorry.

Arealet vurderes egnet til solcellepark, og det måler 1.791 hektar, hvilket svarer til 17,91 kvadratkilometer. Det er mere end dobbelt så stort som hele Frederiksberg Kommune og mere end fem gange så stort som Danmarks nuværende største solcellepark, der ligger i Aabenraa Kommune. 

solcelleanlæg

Hurtigt at sætte solceller op

Arealets størrelse kommer ikke bag på interesseorganisationen Green Power Denmark.

- Det er væsentligt større, end hvad vi er vant til, men det er den retning, det begynder at gå, lyder det fra afdelingschef Jacob Klivager Vestergaard.

Green Power Denmark vurderer, at det vil kræve cirka 36.000 hektar - 360 kvadratkilometer - til solceller og landvindmøller, hvis vi i Danmark skal følge den politiske ambition, der er lagt for dagen.

- Regeringen har lagt op til 10 til 15 arealer til energiparker og en firedobling af den vedvarende energi på land. Vi anslår, at vi skal bruge lige knap to procent af det samlede danske landbrugsareal for at komme i mål - henholdsvis 0,8 procent til solceller og 1,1 procent til vindmøller, fortæller Jacob Klivager Vestergaard.

Det er hastighed, der er årsagen til, at de vedvarende energianlæg skal opføres på land.

- Hvis vi skal have en hurtig udbygning, hvor vi erstatter gas fra Rusland med grøn strøm, så skal vi have den vedvarende energi op på land. Det er meget hurtigt at sætte solceller op, og det er også relativt hurtigt at sætte landvindmøller op, fortæller Jacob Klivager Vestergaard.

Bolig- og Planstyrelsen har over for TV 2 Lorry bekræftet, at området i transportkorridoren i kommunerne Greve, Roskilde, Solrød og Køge indgår i den statslige screening for egnede arealer til kommende energiparker.

TV 2 Lorry er ligeledes bekendt med, at Bolig- og Planstyrelsen har afholdt tekniske møder om arealet med administrationen i flere af kommunerne.

TV 2 Lorry har anmodet om aktindsigt i, hvilke og hvor mange andre arealer der indgår i den statslige screening, men aktindsigten er blevet afvist.

Bolig- og Planstyrelsen har dog oplyst, at screeningsprocessen endnu ikke er afsluttet, og at der ikke er truffet beslutning om offentliggørelse af dens foreløbige resultater. 

Hvad er transportkorridoren?

Transportkorridoren (Ring 5) er en arealreservation i hovedstadsområdet til fremtidige infrastrukturanlæg.

Her har man forhindret byudvikling og pålagt de private grundejere forskellige restriktioner.

Transportkorridoren løber i en bue rundt om hovedstaden. Den er 60 kilometer lang og omtrent en kilometer bred og har eksisteret i næsten et halvt århundrede.

God idé med energiparker i hovedstadsområdet

Der er i dag kun en relativ lille produktion af vedvarende energi i hovedstadsområdet, der halter efter resten af Danmark.

- Ja, det er jo ikke hovedstadsområdet, der bidrager mest. Det handler nok om, at vi har været vant til, at det er vindmøller, der er primus motor i den grønne omstilling, og dem er der ikke særlig meget plads til at stille op i hovedstadsområdet. Men det er klart, at hvis vi for alvor skal have grøn omstilling, så skal alle være med, og det skal hovedstadsområdet også, lyder det fra Jacob Klivager Vestergaard.

I den politiske aftale, der ligger til grund for den statslige screening står der følgende:

"Aftalepartierne lægger vægt på, at der screenes for placeringer til energiparker i hele landet - herunder også i hovedstadsområdet."

Og det giver ifølge Jacob Klivager Vestergaard rigtig god mening at placere energiparker netop i hovedstadsområdet, hvor der er et stort strømforbrug.

- Hvis vi skal have en masse grøn strøm på kort tid, så kræver det, at produktion og forbrug rykker tættere på hinanden. For så slipper vi for at skulle transportere den grønne strøm så langt. Det tager tid at udbygge vores elnet.

I mange år har der ofte lydt højlydte protester fra befolkningen, når kommuner har fremlagt planer om at opstille vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller.

Jacob Klivager Vestergaard mener dog, at tiderne nu er skiftet.

- Der er en relativt stor opbakning til, at vi skal den her vej. Danskerne har forståelse for, at vi er nødt til at have masser af grøn strøm i stikkontakterne. Ofte er det jo sådan, at vi tænder for vaskemaskinen og vores andre apparater, når det blæser udenfor, fordi strømmen er billig, når den er grøn. Men der kommer selvfølgelig til at være nogle, der skal se på vores vedvarende energianlæg derude, og det må vi så vænne os til, afslutter han.