Kommune "glemte" 3670 tons Risø-affald i 30 år

I 30 år har der ligget 3670 tons uranholdigt malm på Risø. Det indeholder tungmetaller, som muligvis kan være sevet uforstyrret ud i Roskilde Fjord.

Sneen knager under fødderne, når man går langs bunkerne af grønlandsk malm.

Knap 3000 tons ligger som brokker i bunker. Yderligere 1000 tons er findelt til sandkorn og ligger i åbne bassiner på Risøs område. Intet er dækket over.

Så regnvandet kan let vaske de tungmetaller, som malmen indeholder, ud i jorden og fjorden.

quote Det påvirker biologien og de fisk, muslinger og andet der er derude.

Piet Jansen, nabo til Risø og civilingeniør

- Jeg kalder det dybt beklageligt, uden at der rigtigt er sket noget og gjort noget.

Sådan siger Piet Jansen til TV 2 Lorry. Han bor i Veddelev, en lille forstad til Roskilde meget tæt på Risø. Han er civilingeniør og sidder i et kontaktforum, der rådgiver staten om, hvad der skal ske med affaldet på Risø.

Det er også Piet Jansen, der har gjort Roskilde Kommune opmærksom på, at der er et problem. Derefter tog han fat i DAGBLADET Roskilde.

- Det er miljøaffald. Høj koncentration af tungmetaller kender vi fra andre ting. Det påvirker biologien og de fisk, muslinger og andet der er derude.

quote Der har ikke været nogle meldinger om forurening derude

Kim Dahlstrøm, afdelingschef i Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune

Malmen blev brugt til forsøg på Risø i 1980'erne og skulle ryddes væk derefter. Dengang var det amterne, der havde tilsynet og ansvaret. Roskilde Kommune har haft tilsyn med Risø siden 2007 - men har aldrig hørt om malmen. Ikke før Piet Jansen gjorde opmærksom på det sidste sommer.

- Der har ikke været nogle meldinger om forurening derude, og det er sådan, at vi fører ikke specifikt tilsyn med malmdepotet derude, men med en række andre aktiviteter, der er på Risø.

Det fortæller Kim Dahlstrøm, der er afdelingschef i Miljø og Byggesag, Roskilde Kommune.

Ingen ved dermed, om fjorden er blevet forurenet gennem årene. Kim Dahlstrøm mener dog ikke, at Roskilde Kommune har svigtet deres tilsynspligt.

- I og med at vi simpelthen ikke har været bekendt med, at der kunne være et problem, så er det svært at gøre noget ved det. Derfor er jeg glad for, at vi har handlet så hurtigt, som vi har, ud fra de oplysninger vi har fået. 

quote Jeg forstiller mig ikke, at det er noget stort problem.

Ole Kastbjerg  Nielsen, direktør for Dansk Dekommissionering

Nu skal der tages prøver af den grønlandske malm. Det gør Dansk Dekommissionering, som er det statslige selskab, der skal afvikle Risø og skaffe al affald væk.

- Jeg forstiller mig ikke, at det er noget stort problem. Der er lavet prøvet på kvane-fjeldet i Grønland. De har ikke vist nogen større udledning.

Det udtaler Ole Kastbjerg  Nielsen, som er direktør for Dansk Dekommissionering. Kommunen har givet dem til januar 2017 til tage prøverne.

Imens frygter Piet Jansen, at metallerne fortsat forurener. Derfor efterlyser han mere handling.

 - Den skade der er sket, den kan vi ikke gøre god igen. Men vi kan i det mindste sørge for, at det stopper, og at der bliver ryddet op.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over ?