Transportministeriet giver metro-naboer medhold

Metrobyggeriet i København har været ramt af store forsinkelser, og naboer har været udsat for megen støj.

Naboer til metrobyggeriet i København har længe råbt vagt i gevær, og nu får beboerforeningen omkring Marmorkirken medhold i en retssag mod Transport- og Bygningsministeriet. Beboerne har tidligere modtaget kompensation.

Beboerforeningen mener, at der burde have været gennemført en såkaldt VVM-screening vedrørende udvidet arbejdstid ved Marmorkirken, da Metroselskabet ansøgte om at udvide arbejdstiden tilbage i foråret 2013.

Men det vurderede transportministeriet sammen med København og Frederiksberg til at være inden for rammerne af de miljøvurderinger, som blev foretaget for Cityringen i maj 2008.

Det holder dog ikke alligevel, lyder det nu fra ministeriet.

En supplerende VVM for den nye regulering af metrobyggeriet - der trådte i kraft 1. juli 2014 - viser nemlig, "at udvidet arbejdstid ville få miljømæssige konsekvenser for beboerne omkring", lyder det i en pressemeddelelse.

Sagen får ikke nogen betydning for de fremtidige byggeaktiviteter ved Cityringen, da reguleringen af byggeaktiviteterne er blevet grundlæggende ændret pr. 1. juli 2014.

Det betyder, at metrobyggeriet ved Marmorkirken nu udføres på grundlag af de nye regler i loven om cityringen.

De berørte naboer ved Marmorkirken har allerede fået tilbudt kompensation af Metroselskabet for den periode, sagen omhandler.

/ritzau/