Hovedstadsområdet bruger op mod 2,5 gange mere vand, end hvad der betegnes som bæredygtigt

Der er grund til at "være opmærksom", siger ekspert om, at en femtedel af landet bruger mere vand, end der kan nå at blive genskabt.

I en femtedel af landet bruger vi mere vand, end naturen kan holde til.

Omkring hovedstadsområdet bruger man op mod 2,5 gange mere vand, end hvad der ifølge geologer betegnes som bæredygtigt.

Det fremgår af et nyt drikkevandsudspil, som Danske Regioner står bag.

Forklaringen er, at der bruges meget vand til industriproduktion, og at klimaforandringer har givet længere perioder med tørke. Det giver behov for at vande markerne, forklarer Danske Regioners næstformand, Mads Duedahl.


Og udviklingen bekymrer.

- Vi bruger mere vand, end vi kan nå at genskabe naturligt, så det kræver en rigtig god kortlægning og koordinering, hvis vi i fremtiden skal sikre både nok vand, men også rent drikkevand, siger Mads Duedahl.

Truet fra to sider

Fredag sendte Danske Regioner et brev til miljøminister Magnus Heunicke med en advarsel om truslerne mod danskernes vandforsyning.

Danskernes vandforsyning er truet fra to sider, lyder det i udspillet.

Mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark er forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Samtidig bliver grundvandsressourcen overudnyttet i en femtedel af Danmark.