Corona-krisen har skabt det største økonomiske dyk, siden vi begyndte at måle

Danmark er så småt ved at lukke op, men vi kommer ikke tilbage til samme hverdag som før. Vores adfærd er forandret, og det smitter af på vores fælles økonomi, vurderer Steen Bocian, der er cheføkonom og perspektivredaktør på Dagbladet Børsen.

Det kommer til at gøre nas på rigtigt mange til sommer, når hjælpepakkerne til lønmodtagere og virksomheder slutter, med mindre de har brugt tiden under corona-nedlukningen til at tilpasse sig en ny virkelighed.

quote Finanskrisen blev skabt af nogle økonomiske ubalancer, som vi ikke så og forstod godt nok. Det har ikke været tilfældet denne gang

Steen Bocian, Cheføkonom og perspektivredaktør, Dagbladet Børsen

Vismændene i Det Økonomiske Råd advarede ligefrem regeringen i sidste uge mod at forlænge pakkerne, fordi man risikerer at holde hånden under virksomheder, der ikke kan overleve den nye tid, ligesom producenterne af VHS-bånd, skrivemaskiner og kasettebånd, der tidligere blev overhalet af den teknologiske udvikling.

Louisiana LIVE på Lorry

Efter finanskrisen, der slog igennem i 2008, vendte meget af den normale hverdag tilbage, men det skal vi ikke regne med denne gang. For krisen er en helt anden slags, hvor frygten for smitte med covid-19 kommer til at præge vores måde at handle på i lang tid, vurderer Steen Bocian, der er cheføkonom og perspektivredaktør på Dagbladet Børsen, i en samtale med Louisiana LIVE på Lorry.

- Hvis vi går tilbage til finanskrisen, humpede store dele af verden videre uden den helt store påvirkning. Kina klarede sig for eksempel okay i løbet af de år, men det er ikke tilfældet nu. Forskellen er, at de kriser, vi har haft, ikke har været drevet af sygdom, men af nogle finansielle forhold. Derfor famler vi også alle sammen noget mere i blinde over, hvad vi skal finde af modsvar til den her situation, siger Steen Bocian.

Sundhedskrisen har dikteret alt

Hvor finanskrisen groft sagt var et resultat af luftkasteller, grådighed og en tro på evigt opsving, er økonomien denne gang smadret af, at staterne har lukket landene ned fra den ene dag til den anden af hensyn til sundhedsvæsenets kapacitet.

- Det her er en krise, der ikke bunder i økonomi eller kommer fra, at noget økonomisk er gået galt. Den kommer fra en virus, der har udviklet sig eksplosivt, og som så har nogle økonomiske konsekvenser, forklarer Steen Bocian.

Corona-krisen rammer skævt

Særligt to forhold kommer til at påvirke os i den kommende tid, mener Steen Bocian.

1. Arbejdsløshed
Når vilkårene i samfundet ændrer sig medfører det ofte, at folk mister deres job eller i hvert fald skal omskoles til noget andet. Den omstilling af økonomien tager tid, og er som regel forbundet med højere ledighed, end når det hele kører normalt.

2. Usikkerhed
I en krisetid som den her bliver alle meget mere bevidst om deres egen økonomi. Mange bliver bange for at miste deres job, ligesom mange små selvstændigge allerede står og ser ned i en afgrund af gæld og betalingskrav, de ikke kan leve op til.

quote Når man stopper økonomien i at virke, kommer det meget hurtigt til at gå ud over de svageste i samfundet

Steen Bocian, Cheføkonom og perspektivredaktør, Dagbladet Børsen

Uanset hvad er det en krise, der økonomisk rammer dem, der allerede ligger ned. Både nu, hvor kun offentligt ansatte har løn og jobsikkerhed, og senere, når små og større virksomheder går ned.

- Når man stopper økonomien i at virke, har det kæmpe samfundsmæssige konsekvenser, som meget hurtigt kommer til at gå ud over de svageste i samfundet, siger Steen Bocian.

-  De stærkeste vil typisk klare en situation, som den vi er i nu bedst, mens dem, som i forvejen er svage, bliver hårdest ramt. Det er dem, der har de dårligste uddannelser, og den dårligste tilknytning til arbejdsmarkedet, som har størst risiko for at miste deres indkomstgrundlag. Det kommer vi også til at se i den her krise, vurderer Steen Bocian.

Det største dyk nogensinde

Der har længe været en diskussion om, hvorvidt Danmark blev lukket for hurtigt og brutalt ned. Dels fordi smittetallet har vist sig at være langt lavere, end myndighederne troede, og dels fordi vores naboland Sverige har kørt med større frihed under ansvar og et erhvervsliv, der delvist har kunnet fungere og holde hjulene i gang.

I virkeligheden betyder det ikke så meget, mener Steen Bocian. Sverige og Danmark er begge lande, der baserer meget af sin økonomi på eksport. Så det, der sker på verdensmarkederne, er langt vigtigere for, hvor godt begge lande kommer ud på den anden side.

quote Uanset, hvor meget vi står på hænder i Sverige og Danmark, bliver vi hårdt økonomisk ramt, når verdensøkonomien går i stå

Steen Bocian, Cheføkonom og perspektivredaktør, Dagbladet Børsen

- Uanset, hvor meget vi stod på hænder i Sverige og Danmark, så ville vi blive hårdt økonomisk ramt, når verdensøkonomien gik i stå. Og verdensøkonomien er gået i stå, konstaterer Steen Bocian.

- De nyeste tal for den økonomiske aktivitet i Europa viser det største dyk nogensinde i den tid, man har haft den her type data, og dermed også dybere end under finanskrisen. Så vi kan hoppe og danse lige så tosset, vi har lyst til, heroppe i Norden. Det er ikke os, der bliver dagsordensættende for, hvordan den her krise kommer til at udvikle sig, siger Steen Bocian.

Aldrig det samme igen

Og så er vi tilbage ved hjælpepakkerne, og grunden til, at de ikke skal fortsætte, når der igen er aktivitet i samfundet. Også selvom krisen ikke er overstået.

- Idéen med nedfrysningen og genoptøningen af økonomien er, at verden skal se ud på samme måde før og efter corona. Spørgsmålet er bare, om verden ser ligesådan ud, når epidemien engang er væk. Jeg tror, der vil være nogle langsigtede, økonomiske konsekvenser som gør, at den økonomi, vi genoptøer vores virksomheder til, reelt er en anden økonomi end den, vi frøs dem ned til, siger Steen Bocian.

quote De næste faser bliver ret svære rent politisk, hvor man skal vælge og vrage mellem forskellige dele af dansk erhvervsliv

Steen Bocian, Cheføkonom og perspektivredaktør, Dagbladet Børsen

Så hvis politikerne tror, at de har skullet træffe hårde valg indtil nu, tager de fejl. Med hjælpepakkerne har de stort set kunnet give noget til alle. Det vil ændre sig i takt med, at vi nærmer os 8. juli, hvor de første hjælpepakker løber ud.

- De næste faser bliver ret svære rent politisk, for der kan man meget hurtigere blive kastet ud i noget, hvor man som politiker skal vælge og vrage mellem forskellige dele af dansk erhvervsliv, mellem forskellige typer jobs og i sidste ende forskellige typer liv. Der kan det godt blive svært, modsat den første fase, hvor man bare har beholdt alt, som det var  siger Steen Bocian.

Louisiana LIVE på Lorry

Tilpasning som spidskompetence

Normalt klarer vi os godt her i Hovestaden og i Danmark generelt, fordi vi som en lille, fleksibel økonomi er vant til at tilpasse os, hvad folk og organisationer til enhver tid har brug for og vil bruge deres penge på.

- Den egenskab må vi ikke tabe. Vi har indtil videre sat den på pause, men den skal i gang igen, så vi får drejet vores økonomi hen, hvor den skal være  på længere sigt, siger Steen Bocian. 

- Vi skal vænne os til en lang periode, hvor tingene er usædvanlige, og det må vi forholde os til, indtil vi finder de løsninger, der skal til. Den normalitet, vi kendte inden coronakrisen, vil være en anden om for eksempel tre år, fordi vi mennesker ændrer opførsel, når vi har været ude for ekstremer, siger Steen Bocian.

Økonomi og sundhed hænger sammen

Økonomi og sundhed bliver tit stillet over for hinanden som modsætninger, men det er ikke hinandens modsætninger, mener cheføkonomen. Dels fordi folk, der rammes af ledighed og økonomisk ruin, ofte får smadret deres fysiske og mentale helbred, dels fordi midlerne i sundhedsvæsenet afhænger af en god samfundsøkonomi.

- Det gælder om at finde en balance i begge ting på samme tid, og det er en svær kunst, erkender Steen Bocian.