Bredt budgetforlig: Lejres politikere vil bruge flere penge på anlægsopgaver, men det vil forringe servicen

En bredt budgetforlig er faldet på plads i Lejre Kommune. Her vil politkerne investere flere penge i anlægsopgaver, men det kommer til at koste på servicen til borgerne.

quote Vi har ikke valgt de letteste løsninger.

Lejres borgmester Carsten Rasmussen (Soc.dem)

Der er i Lejre bred politisk enighed om, hvad kommunen skal bruge borgernes skattekroner på de kommende fire år.

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik tirsdag en budgetaftale for 2019-2022. De seks partier er blevet enige om at omprioritere, så der afsættes flere penge til fremtidige anlægsopgaver. 

Antallet børn og ældre vokser nemlig i kommunen over de kommende år, og derfor vil der blive brug for flere pladser i daginstitutionerne og på plejecentre. Det kan samtidig blive nødvendigt med et nyt plejecenter, ligesom skolebygninger, idrætshaller og kulturelle faciliteter trænger til et løft.

Serviceforringelser på vej

Omprioriteringerne vil dog på nogle områder kunne mærkes som forringelser i den daglige service, da der skal spares på driften, så der kan flyttes penge til anlægsopgaverne.

- Det kan desværre ikke undgås. Men at udsætte investeringerne ville være at stikke hovedet i busken, for behovene vil jo forstærkes i de kommende år. Omprioriteringerne er nødvendige for at fremtidssikre Lejre Kommunes udvikling og økonomi, blandt andet ved at skabe råderum til investeringer i infrastruktur, anlæg og jordopkøb til gavn for fremtidens generationer, lyder det i en fælles udtalelse fra forligspartiernes gruppeformænd.

Der skal omprioriteres for i alt 16,6 millioner kroner i 2019, hvilket er cirka en procent af kommunens samlede budget på 1,6 milliarder.  De kommende år vil de omprioriterede beløb stige gradvist og i 2022 være på 28,3 millioner kroner. I alt afsættes der 105 millioner kroner til anlæg næste år, men dette falder til 75 millioner i de kommende år.

Ikke en nem løsning

Som en del af budgettet har administrationen udarbejdet et sparekatalog over de områder, hvor der skæres. Kataloget er på 45,2 millioner kroner i 2019, stigende til 53,8 millikoner kroner i 2022. Både ældre, unge og børn bliver ramt af besparelserne.

- Vi har ikke valgt de letteste løsninger, og derfor er jeg særligt glad for, at 24 ud af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer er med til at tage ansvar for de kommende fire års budget, siger Lejres borgmester Carsten Rasmussen (Soc.dem).

Du kan læse hele budgetaften HER.