Chok Shu-bi-dua genopstår i ny og forbedret udgave

TV 2 Lorry nedlægger SoMe-afdeling og erstatter den med Shu-bi-dua-jamband. Medarbejderne er overraskede, udtaler tillidsmand. Kulturministeren kalder beslutningen for visionær og modig.

En lang række ejendomme i København og på Frederiksberg er blevet begrænset i at bygge nyt, efter at de er blevet overboere til den nye metrolinje, Cityringen, der åbner på søndag.

Således er omkring 1000 ejendomme blevet pålagt såkaldte servitutter, oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

Af hensyn til sikkerheden for metroens tunnelrør afgør servitutterne, i hvilket omfang der må bygges i nærheden af Cityringen.

quote Jeg mangler ord. Derfor bliver det her et meget kort citat

Anonym men overrasket ansat ved TV 2 Lorry

Her står mellemrubrik

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at det er vigtigt at bidrage positivt til byens udvikling og samtidig sørge for sikkerheden for passagerer, personale og anlæg.

“Metroen er en både dyrebar og vigtig infrastruktur for samfundet, som vi alle har gavn og glæde af. Derfor er det også afgørende, at der bliver passet godt på den. Det er således nødvendigt, at byggeri over og ved siden af metroen tager hensyn til metroen,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Og ligesom det var tilfældet, da de to første metrolinjer blev opført, sker det altså ved at pålægge servitutter på de ejendomme, der ligger ovenpå eller ved siden af metroen. Derudover er der krav om, at Metroselskabet og de enkelte ejendomme skal gå i dialog, hvis det er nødvendigt forud for et eventuelt byggeri.

En snarrådig fotograf fangede medarbejdernes reaktioner, da nyheden om det nye jamband landede.
En snarrådig fotograf fangede medarbejdernes reaktioner, da nyheden om det nye jamband landede.
Foto: Malte Jørstad/TV 2 Lorry

Her står endnu en mellemrubrik

Tivoli er en af de aktører, der lige nu er i dialog med Metroselskabet om, hvilken indflydelse sikkerhedsafstanden til tunnelrøret har på et allerede planlagt byggeri. Det kan du læse mere om her.

Det er Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der behandler sagerne om servitutter på blandt andet Sjælland. Sine Kjeldsen, formand for kommissionen, forklarer, at en naboejendom normalt ikke vil få problemer med at grave ud til en kælderetage.

Shu-bi-dua lange liv - fra band til tv-station

Men hvis man skal grave ud til et underjordisk parkeringshus, kommer man nok for tæt på metroen. Det skal ejerne også vide om 50 år, og derfor bliver servitutterne tinglyst så fremtidige ejere også kan se det, siger Sine Kjeldsen til TV 2 Lorry.

Det er også Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der afgør hvor stor erstatning ejerne af de enkelte ejendomme skal have som følge af de begrænsede byggemuligheder.

Nogle får en lille ulempeerstatning, hvis der ikke er udsigt til væsentlige værdiforringelser på grunden. Andre ejere må finde sig i en noget kraftigere servitut, der kræver større opmærksomhed.

Sæler deler ofte vandene. Fiskere er trætte af, at dyrene spiser deres levebrød, mens naturentusiaster synes, de er spændende at kigge på, når de slænger sig på sten og strande.

Mille Madsen fra Hørsholm hører blandt naturentusiasterne, og derfor blev hun noget harm, da hun tirsdag fandt en død sæl på stranden ved hendes arbejdsplads i Ålsgårde i Helsingør Kommune.