Køge forventer vild befolkningstilvækst  

Mange flytteklare familier vælger at slå sig ned i Køge Kommune.

Køge Kommune er blevet en regulær tilflyttermagnet.

De næste 12 år vil indbyggertallet i Køge Kommune vokse med 11 procent, hvilket er mere end dobbelt så meget som udviklingen på landsplan, lyder det i en pressemeddelele fra kommmunen.

Tallene stammer fra den den årlige befolkningsprognose, som Køge Kommune udarbejder i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI.

Økonomiudvalget blev tirsdag præsenteret befolkningsprognosen, der på baggrund af en række faktorer giver en kvalificeret formodning om, hvordan Køge Kommunes befolkningstal udvikler sig i årene, der kommer.

Holder denne stik, vil der i 2032 bo godt 6.500 flere borgere i kommunen end i dag. 

- Vi ser her resultatet af politiske visioner, der bliver til virkelighed. Med store projekter som universitetshospitalet, Køge Nord Station, byggeriet af et helt nyt boligområde på Søndre Havn og en masse andre gode initiativer, er det lykkedes at få skabt en kommune, der har fuld kraft på udviklingen, siger borgmester, Marie Stærke (S), i pressemeddelelsen.

- Det glæder mig, at budskabet er nået ud til resten af Danmark, og at vi i de kommende år siger velkommen til endnu flere borgere, som bliver en del af vores fællesskab.

Efterspørgsel på dagtilbud og ældreboliger stiger

Befolkningsprognosen viser, hvordan den demografiske sammensætning af borgerne i Køge Kommune forventes at udvikle sig fordelt på alder og delområder 12 år frem i tiden.

Prognosen bliver blandt andet brugt til at forudse hvilke udgifter og opgaver, som kommunen skal være opmærksom på, når flere borgere kommer til. Blandt andet fremgår det af prognosen, at efterspørgslen på dagtilbud og ældreboliger stige, når flere børn kommer til, og flere ældre får brug for en bolig. 

Årets befolkningsprognose kommer med en enkelt væsentlig bemærkning, der kan få betydning. Prognosen er bygget på tal, der stammer før corona-krisen lukkede dele af samfundet ned.

Det er endnu uvist, hvordan corona-krisen influerer på flyttemønstrene i Danmark. Hvis det skønnes nødvendigt, åbnes der op for muligheden for at præsentere en ny prognose i august.

TV 2 Lorry fortalte tilbage i november sidste år, at Køge Kommune også har medvind, når det gælder om at lokke nye virksomheder til. Det kan du se mere om i indslaget nedenfor.