Nu stoppes storstilet byggeri - og borgergruppe jubler

Byggeriet på Amager Fælled skal nu indstilles med øjeblikkelig virkning, indtil sagen kommer for retten til maj 2023.

”Vi vandt!”

Omkring 80 aktivister fra Amager Fælleds Venner kunne mandag omkring klokken 13.00 fejre, at Københavns Byret har besluttet, at al byggeaktivitet på Amager Fælled skal stoppe, indtil en senere retssag er afgjort.

- Det sætter jo en ny dagsorden, nu er byggeriet sat i stå, og hvis vi vinder sagen om, at det skal gå om, så skal kommunen tage stilling til, om den vil fortsætte byggeriet. For os (Amager Fælleds Venner, red.) var det en stor glæde, siger talsperson for Amager Fælleds Venner, Knud Erik Hansen, til TV 2 Lorry.

Strid med regler om miljøvurderinger og lokalplaner

Amager Fælleds Venner havde anlagt sag mod Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet. Organisationen mener, at nævnets afgørelse i december 2021, der siger god for byggeplanerne på Amager Fælled, er i strid med reglerne for miljøvurderinger og lokalplaner.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslår i deres kendelse, at den miljøvurdering (VVM-redegørelse) der forelå, da Københavns Kommune i februar 2021 traf beslutning om byggeriet på Amager Fælled, er mangelfuld, og at lokalplanen og VVM-tilladelsen, som kommunen besluttede, derfor var ugyldig.

Alligevel sagde nævnene i december 2021 god for byggeplanerne med henvisning til den omfattende mængde af nye undersøgelser og oplysninger, som bygherren Fælledby sendte ind, mens sagen var til behandling i klagenævnene.

Selve retssagen mod klagenævnene foregår i byretten den 11. og 12. maj samt den 1. og 2. juni næste år.

Indtil da vil der ikke blive bygget mere, og det glæder Amager Fælleds Venner:

- Den her kendelse gælder jo indtil der er en endelig dom, siger Knud Erik Hansen.

Får betydning for alle byggeaktiviteter

Fra Københavns Kommune lyder det, at mandagens kendelse har indflydelse på alle byggeaktiviteter.

- Som forvaltning er vi tilsynsmyndighed, og på baggrund vil vi nu gå i dialog med bygherre med henblik på at sikre, at kendelsen bliver fulgt. Da der er tale om opsættende virkning, der omfatter alle byggeaktiviteter, vil det også have indflydelse på eventuelle nye tilladelser til nye byggeaktiviteter, udtaler enhedschef Jøren Lund Madsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør i Fælledby udtaler i et skriftligt citat til TV 2 Lorry følgende om mandagens afgørelse:

”Vi er netop blevet opmærksomme på dommen i sagen mod klagenævnene. Vi kender ikke de specifikke konsekvenser for Fælledby på nuværende tidspunkt, og nu vil vi granske dommen grundigt og afvente en dialog med myndighederne. Vi vil selvfølgelig sørge for at overholde alle regler og krav som hidtil,” skriver administrerende direktør Erling Thygesen.