Madaffald kan sagtens genanvendes bedre

Gødning, varme og biobrændsel er nogle af de ting vores madaffald kan bruges til. Men vi kommer først til at udnytte det fuldt ud i fremtiden.

Frugtskræller, grøntsagsrester og kød er nogle af de ting, vi kan sortere som madaffald. Også køkkenrulle, knogler og afklippede blomster kan bruges.

Og vi har længe hørt om al den varme, den gødning og den ikke-forurenende biobrændsel vi kan få ud af det.

I den her uge ser TV 2 Lorry på vores affald, hvad vi gør ved det - og hvordan det bedst genanvendes. Det kan du se meget mere om i serien "Hvem ta´r skraldet?".

Og når det gælder madaffald, så giver det ikke meget mere energi at forgasse madaffald i f.t. at brænde det af som en del af affaldet i et forbrændingsanlæg:

- Når vi ser på det samlet, klimamæssigt, så er det ikke fordi det er den kæmpe store klimagevinst at flytte fra noget forbrænding til noget biogas. Og det er fordi forbrændingsprocesserne er effektive i dag (når det bruges i ovn på forbrændingsanlæg. red.), siger professor på DTU MILJØ, Thomas Fruergaard Astrup.

quote - Når vi ser på det samlet, klimamæssigt, så er det ikke fordi det er den kæmpe store klimagevinst at flytte fra noget forbrænding til noget biogas

Thomas Fruergaard Astrup, professor på DTU MILJØ

Forklaringen er, at vi i forbrændingsanlæggene udnytter affaldet meget effektivt til at lave varme og el. Men den mængde energi, vi får ved at forgasse og lave slam af madaffaldet, er næsten lige så stor. Det er dog to forskellige typer energi, gør professoren opmærksom på.

Alligevel skal vi blive ved med at sortere vores madaffald og især forgasse mere. Processerne og brugen af biogas og af slammet som næringsrigt gødning, skal bare bredes mere ud og dokumenteres ordentligt, siger Thomas Fruergaard Astrup.

Madaffald samles i plastposer, der sorteres fra på Biogasanlægget. Mange kommuner har droppet majsposer, fordi forbrugerne klagede over at der kom mider i affaldet, fortæller Pater Maltha Larsen fra Hillerød Forsyning
Madaffald samles i plastposer, der sorteres fra på Biogasanlægget. Mange kommuner har droppet majsposer, fordi forbrugerne klagede over at der kom mider i affaldet, fortæller Pater Maltha Larsen fra Hillerød Forsyning
Foto: Arkiv/ TV 2 Lorry

Flere skal bruge biogassen til transport

Linje 5 C i København og busserne på linje 342, 840 og 841 i Helsingør kører på biobrændsel.

- Og det er jo en god begyndelse. Men vi mangler at få flere i gang med at bruge brændstoffet, mener Thomas Fruergaard Astrup og fortsætter:

- Der er nogle steder, der kan vi bruge det i transportsektoren. Det giver god mening, for det kan erstatte fossile brændstoffer, siger han.

Og så savner han målinger på hvor rent og nyttigt overskydende slam, der kan bruges som gødning og tilføre vores afgrøder forfor på markerne, egentligt er:

- Vi ved relativt lidt om, hvor rent det er. Hvor mange små plaststykker der er i det, hvor mange forskellige kemiske stoffer, der følger med. Det ved vi ikke så meget om og der har ikke været så meget fokus på det. Andet end at man egentlig har antaget, at det er rent det der kommer igennem. Altså, det er jo ting, som vi kunne have spist, så det formodes at være rent. Men det er noget man burde se lidt på, siger Thomas Fruergaard Astrup.

At vi kan bruge biogassen i naturgasnettet er godt og nyttigt, mener han. 

Fakta om madaffald:

40 ud af 98 kommuner i Danmark sorterer lige nu madaffald

 

Hillerød Forsyning samlede 2.255 ton madaffald i 2018. I gennemsnit 408 kilo pr. husstand.

 

Egedal, Frederikssund, Gribskov og Halsnæs kommuner var blandt de første i landet til at samle madaffald ind. De startede i 1985 og 1986.

 

Fra 2013 til 2017  steg sorteringen af madaffald fra 38 tons til 62 tons. 

 

(kilde: Miljø- og Fødevarestyrelsen)

Effektive anlæg er det vigtigste

På en naturskøn grund lige udenfor Hillerød ligger Hillerød Forsyning. Herfra samles der også madaffald ind fra alle villaer og halvdelen af kommunens etageejendomme. Her vil de gerne være med til at få mere nytte ud af endnu mere madaffald i fremtiden:

- Det, der giver perspektiv, det er hvis vi kan få fat i større mængder. Jo større mængder der er, jo bedre er det. Jeg håber vi kan få fat i børnehaver, daginstitutioner, plejehjem og supersygehuset, når det kommer, siger Peter Maltha Larsen, Direktør for Affald, Kunder og Facility hos Hillerød Forsyning.

Lige nu kører Hillerød Forsyning sit madaffald til et omlastningssted i Frederikssund. Her samles madaffaldet med Halsnæs, Frederikssund og Egedals madaffald og køres til Gemidan/Komtek i Sønderjylland.

Der ligger anlæg her på Sjælland, men lige nu har Hillerød Forsyning kontrakt med Vestforbrænding, der har valgt det sønderjydske anlæg. Noget, der undrer lidt hos professor Thomas Fruergaard Astrup:

- Hvis vi ellers snakker om nogle anlæg, der er lige gode, så er der ikke nogen grund til at køre det længere væk end højst nødvendigt. Særligt ikke, hvis vi vil lave det om til noget biogas til transportsektoren, så får vi kørt en masse kilometer med det først. Det hænger ikke nødvendigvis sammen, siger han. 

Hillerød har planer for fremtiden

Hillerød Forsyning vil gerne have en helt anden ordning i fremtiden:

- Det vi gerne vil lave om på, det er, at det ikke skal til Sønderjylland. Vi vil have at det bliver her på Solrødgaard. For vi har et meget stort renseanlæg her. Renseanlægget har et rådnetårn og det er der det skal ind, siger Peter Maltha Larsen.

Lige nu har forsyningen, ifølge Peter Maltha Larsen, tekniske udfordringer, så de kan ikke komme igang, men det håber de på at løse.

- Den gode historie er, at vi henter dit madaffald, vi kører det lige her ned på Solrødgaard og derfra putter vi biogasssen tilbage på lastbilen, der henter det. Så den drives af det indsamlede biogas, forklarer Peter Maltha Larsen, Direktør for Affald, Kunder og Facility hos Hillerød Forsyning.

Men det kræver at lastbiler, der kører på biobrændsel, udbredes noget mere. 

Hvad kan du sortere som madaffald?

Ja tak 

 • Alt madaffald uden emballage – tilberedt og råt
 • Brugt køkkenrulle
 • Frugt og grønt (Dog ikke nedfaldsfrugt, som bør hjemmekomposteres eller på Genbrugsstationen)
 • Kød, knogler og ben
 • Skaldyr
 • Æggeskaller
 • Pålæg
 • Kaffegrums og teposer
 • Afklippede blomster (ikke haveafklip)

Nej tak 

 • Bleer
 • Vatpinde
 • Engangsklude
 • Cigaretskodder
 • Karklude og andre tekstiler
 • Mælke- og juicekartoner
 • Plastikemballage
 • Glas
 • Metal
 • Farligt affald
 • Haveaffald (herunder også nedfalden frugt som bør hjemmekomposteres eller på Genbrugsstationen)
 • Jord
 • Kattegrus
 • Døde dyr