Nabo til badestrand om urenset spildevand: "Det er sindssyge mængder"

På fem år er 340 millioner liter urenset spildevand havnet i Farum Sø. Langt størstedelen er udledt ganske tæt på en badestrand.

Farum Sø er en del af naturpark Mølleåen, området er omfattet af et EU-naturbeskyttelsesdirektiv, og så er det endda et sted, hvor man kan bade.

Med andre ord - en sand naturperle. Det er dog samtidig Furesø Kommunes største udledningssted af urenset spildevand.

På fem år fra 2014 til 2018 er der udledt 340 millioner liter urenset spildevand via fem såkaldte overløbsbygværker ved Farum Sø. Det viser tal fra Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry har fået aktindsigt i. 

"Sindssyge mængder"

Et af overløbsbygværkerne ligger under græsplænen på ejendommen Farumgård, der ligger ud til Farum Sø.  

Indehaveren Kresten Bergsøe har dermed første parket til udledningen af urenset spildevand, der ved overløbsbygværket ved Farumgård sker tyve meter fra søbredden og blot en halv meter under vandets overflade . 

- Jeg kan se det ude i søen, hvor det bobler, og overfladen ændrer sig, og så kan jeg lugte det. Nogle gange bliver jeg nødt til at sætte kloakdækslet på plads bagefter, fordi det bliver skudt af, fortæller Kresten Bergsøe. 

Ifølge vandselskabet Novafos var der sidste år otte overløb fra overløbsbygværket på Farumgård. 

- Sidste år var der overløb ved stort set samtlige væsentlige nedbør. Nogle gange står det på i timevis. På et tidspunkt sidste år var det stort set en hel dag. Det er sindssyge mængder, der bliver skubbet ud i søen via røret her, lyder det fra Kresten Bergsøe. 

Kresten Bergsøe er indehaver af Farumgård. Under græsplænen her er der en overløbsledninger, der udleder urenset spildevand til Farum Sø, når kloaksystemet bliver overbelastet.
Kresten Bergsøe er indehaver af Farumgård. Under græsplænen her er der en overløbsledninger, der udleder urenset spildevand til Farum Sø, når kloaksystemet bliver overbelastet.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Overløb som nødventil

I Furesø Kommune er man ikke stolt af, at man på fem år har udledt 340 millioner liter urenset spildevand i Farum Sø.

- Det er en alvorlig ting. Vi arbejder på at kunne undgå det, og det har vi gjort i fire år. Men lige nu er der endnu ikke noget alternativ. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, lyder det fra Lene Munch-Petersen (S), der er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune. 

Udledningerne sker, når det regner kraftigt, og kloaksystemet bliver overbelastet. Et overløb fungerer i den situation som en nødventil, hvor opblandet regn- og kloakvand bliver udledt i naturen.  

- Det er fuldt ud lovligt, og vi har helt styr på det. Men det er ikke en god ting. Alternativet lige nu er dog, at det ender på vejene og i folks haver og kældre. Så er det trods alt bedre, at det bliver lukket ud i en sø, fortæller Lene Munch-Petersen.

Lene Munch-Petersen (S) er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune.
Lene Munch-Petersen (S) er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

"Simpelthen så ulækkert"

Tre af de fem overløbsbygværker - herunder det på Farumgård - ligger ganske tæt på det eneste badested ved Farum Sø. 

Badestedet hedder Doktorens Bugt. Det er en lille sandstrand, der er 12 meter lang og fem meter bred, og som bliver brugt i stor stil af lokale i Farum. 

Badevandskvaliteten er klassificeret som 'god' på baggrund af ti målinger foretaget i badesæsonen sidste år. Det er på trods af, at der henholdsvis 31 meter, 150 meter og 465 meter fra Doktorens Bugt bliver udledt urenset spildevand, når kloaksystemets kapacitet kommer til kort. 

- Det er simpelthen så ulækkert. Så står der børnefamilier dagen efter og dypper sig i suppen, lyder det fra Kresten Bergsøe, der flere gange har advaret badende om at hoppe i vandet fra stranden i dagene efter, der har været overløb. 

En børnehave er på tur til Doktorens Bugt.
En børnehave er på tur til Doktorens Bugt.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Resultater i 2024-2025

Furesø Kommune har netop nu en ny spildevandsplan i høring. Her er der fokus på at mindske udledningerne af urenset spildevand til Farum Sø - blandt andet for at sikre badevandskvaliteten ved Doktorens Bugt. 

- Det ser ud til, at vi kommer til at ændre på, hvor udløbene er henne. Hvis det står til mig, så skal de ikke være her (ved Doktorens Bugt red.). Men jeg er tryg ved kontrolsystemet. Vi måler på badevandskvaliteten og offentliggør resultaterne på vores hjemmeside. Hvis det er meget slemt, så bliver badestedet lukket. Ved store regnskyl så ved de fleste borgere i Farum godt, at man ikke skal bade hernede, fortæller Lene Munch-Petersen. 

Ifølge udvalgsformanden er man i fuld gang med at indsamle data om overløbene til Farum Sø. Herefter skal de analyseres, og så skal man beslutte, hvad man vil gøre for at mindske overløbene og til sidst effektuere beslutningen.

Der er flere muligheder i spil - herunder at bygge flere forsinkelsesbassiner og at anlægge såkaldt seperatkloakering, som er et to-strenget kloaksystem, der adskiller regn- og kloakvand. 

- Vi er i gang. Jeg vil jo gerne mindske de her overløb til Farum Sø i morgen. Men når jeg taler med fagfolkene, så får jeg at vide, at det ikke er realistisk. Jeg vil tro, at vi kan se resultater i 2024-2025. afslutter Lene Munch-Petersen.