Her er de seks vildeste arkæologiske fund ved Kronprinsesse Marys Bro

Genstande, bygninger og religiøse områder fra stenalderen til vikingetiden har arkæologer fundet ved de nye vejanlæg mod Kronprinsesse Marys Bro.

Fra 2015 til 2017 har arkæologer fra museumskoncernen ROMU haft fuld gang i undersøgelserne ved de vejanlæg, der skal føre hen til den nye bro over Roskilde Fjord. Nemlig Kronprinsesse Marys Bro.

Siden 2017 har man undersøgt fundene og estimeret tidsalderen, der strækker sig fra ældre stenalder til vikingetiden.

Og nu er vi nået dertil, hvor vi sammen med museumsinspektør og arkæolog ved ROMU, Palle Østergaard Sørensen, kan præsentere de seks mest spændende fund ved vejanlæggene.

Fire hektar kultarealer

Palle Østergaard Sørensen er ikke i tvivl, når han skal fremhæve det mest interessante fund ved vejanlæggene. Arkæologerne har nemlig fundet et palisadeanlæg, der omkranser et fire hektar stort areal.

- Det mest unikke fund er palisadeanlægget, der består af rækker af stolper. Det er fra stenalderen, og vi mener, at det er blevet brugt til kultiske eller religiøse formål, siger Palle Østergaard Sørensen.

Palisadeanlægget er det man kalder superellipseformet og er fundet på den østlige side af Roskilde Fjord.

På billedet kan man se hullerne fra stolperne.
På billedet kan man se hullerne fra stolperne.
Foto: ROMU

Grubehuse i Lyngerup

Arkæologerne fandt også rester af huse fra jernalderperioden. Faktisk fandt de mange tegn på bebyggelse på både en østlige og vestlige side af fjorden.

Blandt de mange huse arkæologerne fandt, var der en speciel hustype, de faldt over.

- Vi fandt en speciel bebyggelse ved byen Lyngerup på den vestlige side. Her fandt vi nemlig 30 grubehuse, som er gravet ned i jorden, siger Palle Østergaard Sørensen.

De nedsænkede grubehuse er fra vikingetiden, og dengang plejede man at have en væv stående indeni grubehuset. Her sad kvinden så og vævede stof.

Ifølge Palle Østergaard Sørensen giver det god mening, at grubehuse er placeret tæt på fjorden, da de producerede klæder, som kunne blive fragtet ud af fjorden på skib.

Offergaver

Ved Lyngerup fandt arkæologerne generelt mange interessante ting. Ud over de mange bopladser fandt man også en mose, hvori folket havde foretaget ofringer.

- I mosen fandt vi nedgravede dyrekæber, formentlig fra svin eller får. Vi fandt også et økseskaft, hvori der har siddet en flintøkse i mosen, forklarer museumsinspektøren.

Disse fund er formentlig fra stenalderen.

Et meget gammeldags økseskaft.
Et meget gammeldags økseskaft.
Foto: ROMU

Skaldynger langs havet

På den vestlige side i Tørslev Hage, hvor Kronprinsesse Marys Bro ligger, har arkæologerne fundet en skaldynge. Det vil sige en stor dynge med muslinger og østers.

- Skaldyngerne kommer fra folk, der gik ned til fjorden og fangede muslinger og østers. Efter de havde spist indholdet, smed de skallerne i store dynger, siger Palle Østergaard Sørensen.

Man regner med, at skaldyngen er fra den yngre stenalder.

Gravpladser med hele skeletter

I den mere mørke ende af skalaen fandt arkæologerne også tre gravpladser med jordfæstegrave. Den ene gravplads, der formentlig har 20-30 skeletter. ligger på den østlige side af fjorden. De to andre gravpladser er mindre med cirka 10 hele skeletter i hver, og de ligger på den vestlige side.

- I gravene kan vi se at de afdøde ikke har særlig mange ting med sig. Det indikerer, at disse mennesker nok har været fattige, da de velhavende ofte har mange genstande med i deres grav, siger Palle Østergaard Sørensen.

Gravpladserne menes at være fra den ældre jernalder.

Et skelet fundet i en af gravene.
Et skelet fundet i en af gravene.
Foto: ROMU