En af hovedstadens store CO2-udledere har fået en vild idé

Amager Ressourcecenter vil søge EU om midler til et anlæg, der kan fjerne CO2 fra atmosfæren. Det vil hjælpe København tættere på målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad

EU's Innovationsfond vil inden længe modtage en ansøgning fra Amager Ressourcecenter (ARC) om støtte til et anlæg til såkaldt CO2-fangst.

Og det er ikke småpenge, man beder om. Hos ARC drømmer man om at modtage op mod en milliard kroner til at bygge anlægget, der fra 2025 vil kunne indfange op til 500.000 ton CO2 årligt fra Amager Bakkes udledning. 

HVAD ER CO2-FANGST?

CO2-fangst er indfangning af CO2 i gasform. Det gøres ved en kemisk reaktion, hvor røgen fra for eksempel en industriskorsten ledes igennem en væske, der binder eller ”absorberer” CO2. Væsken kan herefter opvarmes, så den frigiver CO2 i en lukket beholder, hvorfra den kan opsamles.  

For Københavns Kommune vil det betyde, at man stort set kommer i mål med sin plan om at blive CO2-neutral i 2025.

- Vi har i København sat os det ambitiøse mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Hvis vi skal det, er vi nødt til at rykke nu for at nå det sidste stykke i mål. ARCs projekt med CO2-fangst har potentialet til at blive den teknologi, der får København i mål, lyder det fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Udledning reduceres med op til 95 procent

Projektet er ifølge ARC afhængigt af, at der fra politisk side bliver banet vej, så de fornødne rammevilkår kommer på plads. Derudover er der brug for økonomisk støtte fra EU's Innovationsfond, og hvis det lykkes at få den, vil det betyde, at 60 procent af udgifterne til etableringen og driften af anlægget de første ti år vil være finansieret.

FAKTA OM ARC:

ARC er en fælleskommunal virksomhed, der tager sig af alt med affald.

 

På Amager Bakke bliver der produceret el og varme af det restaffald, der ikke kan genanvendes.

 

ARC modtager affald fra 640.370 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet.

 

ARC ejes af Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

Amager Bakke udleder CO2 fra produktionen af el og fjernvarme til hovedstaden, hvoraf en del er fossil CO2, som stammer fra afbrænding af plastholdigt affald.

Med anlægget til CO2-fangst kan udledningen ifølge ARC reduceres med op til 95 procent allerede fra 2025.

- Et projekt, som det vi søger om, ligger fuldstændig i tråd med Københavns og resten af landets klima-ambitioner. Samtidig flugter CO2-fangst med anbefalingerne fra både Paris-aftalen og FN’s klimapanel. Derfor føler jeg mig sikker på, at vi med dette projekt har fat i den lange ende i forhold til den grønne omstilling regionalt, nationalt og internationalt, udtaler ARCs direktør Jacob H. Simonsen. 

 

Der forventes en afklaring på ARCs ansøgning til EU's Innovationsfond omkring nytår