Hurtigere svar på corona-podninger på vej på hospital

Nordsjællands Hospital vil få hurtigere svar på de coronaprøver, de tager på indlagte patienter.

Til efteråret kan indlagte patienter i akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital få svar på deres COVID-19-podninger i Sundhedsplatformen allerede fire timer efter, de er blevet podet.

Det skriver hospitalet i deres nyhedsbrev,

- Det er blevet besluttet, at vi skal styrke regionens samlede analysekapacitet, og derfor skal alle akuthospitaler i Region Hovedstaden fremover selv kunne analysere COVID-19-podninger. Derfor er vi nu gået i gang med at etablere et analyse-setup her på Nordsjællands Hospital, fortæller vicedirektør Jonas Egebart.

Med analysearbejdet i Hillerød kan svartiden på podninger halveres. I dag tager det nemlig mellem fem og ni timer at få svar på podninger, som bliver sendt til analyse på Herlev og Gentofte Hospital.

Bedre patientforløb med hurtigere svar

Den kortere svartid, er godt nyt for både patienter og klinikken, ifølge Thomas Schiøler, der er  ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

- Jo hurtigere, vi kan give et svar på en podning, jo bedre patientforløb. Vi får styrket flowet i Akutmodtagelsen, og patienterne ligger ikke længere tid i isolation end højst nødvendigt. Samtidig vil det mindske brugen af værnemidler og give fleksibilitet, når patienter skal udskrives til kommunerne, da der inden udskrivelse ofte skal foreligge et negativt svar på en COVID-19-test, forklarer han.

Analysen vil ske alle ugens syv dage og aftener og indebærer cirka 1.000 podningssvar i døgnet.

For at kunne løfte opgaven skal der indkøbes såkaldte PCR-maskiner til testene, og der skal ansættes 12 nye medarbejdere på Klinisk Biokemisk Afdeling. Udførelsen af COVID-19-analyserne på Nordsjællands Hospital vil stadig ske i et tæt samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.