Efter massiv modstand: Ingen højhuse på populær havn

For kort tid siden blev fremtiden for Nordmolen på Hundested Havn præsenteret. Med borgmesteren i spidsen blev det gjort klart, at der ikke bliver bygget højhuse. Planen er et nyt moderne museum.

Det er bestemt ikke første gang, at en debat for og imod et højhusbyggeri er trukket ud over en længere årrække, og sådan har det også været tilfældet i Hundested for en stor gruppe borgere.

Men for kort tid siden kunne modstanderne mod et planlagt højhusbyggeri endelig få ro i sjælen.

På et pressemøde med borgmester Steffen Jensen (S) i spidsen blev det ved middagstid tirsdag gjort klart, at der ikke vil blive bygget højhuse på Nordmolen af Hundested Havn.

Halsnæs Kommune og Hundested Havn er nemlig i stedet blevet enige om at arbejde for et arktisk center på Nordmolen.

- Det er vigtigt for mig, at Hundested Havn kan fortsætte den positive udvikling, den har haft de seneste mange år. Det er også årsagen til, at vi har bakket op om havnens ønsker om et konkret boligprojekt på Nordmolen, siger borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen.

quote Det er vigtigt for mig, at Hundested Havn kan fortsætte den positive udvikling, den har haft de seneste mange år.

Steffen Jensen, Borgmester, Halsnæs

Glæde over den fælles løsning

Et højhusbyggeri var ellers, hvad Hundested Havn I/S oprindeligt ønskede at opføre på Nordmolen tilbage i 2016. Men allerede dengang mødte det stor modstand fra 2.500 borgere.

De mange borgere havde alle skrevet under på, at de var i mod højhusbyggeriet, men med den tidligere borgmester Steen Hasselriis (V) i spidsen blev deres ønsker ikke hørt, da et politisk flertal ønskede at støtte havnen i ønsket om at udvide.

Frem mod Kommunalvalget 2017 lovede den nuværende borgmester Steffen Jensen dog, at han ville kæmpe for at ændre lokalplanen for Nordmolen, så der højest kunne bygges i halvanden etages højde.

Og på et pressemøde i dag, hvor også viceborgmester og formand for Miljø- og Planudvalget Anja Rosengreen samt gruppeformand for Venstre Michael Thomsen deltog, blev fremtidsplanerne for Nordmolen afsløret.

I tråd med Hundesteds nære forbindelse til Grønland og Arktis vil kommunen nu i stedet opføre et moderne museum på Nordmolen.

Et decideret arktisk center.

- Vi spurgte havnen, om de kunne se sig selv i et projekt, hvor kommunen i stedet for et boligprojekt går ind og køber et areal med henblik på at arbejde for, at der kan opføres et arktisk center, siger Steffen Jensen.

I stedet for højhuse skal der bygges et arktisk center på Nordmolen af Hundested Havn.
I stedet for højhuse skal der bygges et arktisk center på Nordmolen af Hundested Havn.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

quote I mange år har Nordmolen ligget ubrugt hen og ærlig talt været lidt trist at se på. Særligt når man tænker på, hvordan havnen i øvrigt har udviklet sig.

Børge Larsen, Bestyrelsesformand, Hundested Havn

Han uddyber:

- Heldigvis reagerede havnen positivt, og siden er drøftelserne blevet så konkrete, at vi ikke længere synes, det giver mening at gennemføre borgermøder om den lokalplan, der er i høring. I stedet vil vi bruge kræfterne på at få de sidste detaljer på plads i en aftale med havnen, som Byrådet efterfølgende skal godkende.

Tæt forbindelse til Grønland

Årsagen til, at man ønsker et arktisk center, er, at Hundested i forvejen er tæt knyttet til den nordligste del af rigsfællesskabet, da polarforskeren Knud Rasmussen over flere perioder boede i Hundested.

Et tidligere bud på, hvordan et arkitks oplevelsescenter i Hundested kunne se ud.
Et tidligere bud på, hvordan et arkitks oplevelsescenter i Hundested kunne se ud.
Foto: CEBRA Arkitekter

Han blev født i 1879 i Ilulissat (på dansk Jakobshavn) i Vestgrønland, men kom til Danmark som 12-årig, hvor han blev student og senere tog filosofikum.

Han vendte dog senere tilbage til Grønland og deltog som 23-årig i sin første Grønlandsekspedition.

Mellem sin mange og lange ekspeditioner i Grønland boede Knud Rasmussen blandt andet familiens sommerhus i Hundested tæt på Spodsbjerg Fyr. I dag er det hus omdannet til museum.

På pressemødet i dag, hvor planerne blev offentliggjort, deltog også bestyrelsesformand for Hundested Havn, Børge Larsen, og havnefoged Søren Brink.

Et tidligere bud på, hvordan et arkitks oplevelsescenter i Hundested kunne se ud.
Et tidligere bud på, hvordan et arkitks oplevelsescenter i Hundested kunne se ud.
Foto: CEBRA Arkitekter

- Fra havnens side har vi et ønske om, at vi kan vedblive at være en dynamisk havn med liv hele året. I mange år har Nordmolen ligget ubrugt hen og ærlig talt været lidt trist at se på. Særligt når man tænker på, hvordan havnen i øvrigt har udviklet sig, siger bestyrelsesformand Børge Larsen.

quote Vi spurgte havnen, om de kunne se sig selv i et projekt, hvor kommunen i stedet for et boligprojekt går ind og køber et areal med henblik på at arbejde for, at der kan opføres et arktisk center.

Steffen Jensen, Borgmester, Halsnæs

- Vi har haft et ønske om at udvikle arealet til et boligprojekt. Men vi har ikke været afvisende over for andre muligheder, hvis der var perspektiv i det set fra havnens side. Det synes vi, der nu er kommet, med kommunens meget klare udmelding om, at man vil opføre et arktisk center. Og derfor ser vi frem til at indgå en aftale med kommunen, siger han.

Valgløfter om ingen højhuse på Nordkajen

Tilbage i juni 2016 skrev de daværende byrådsmedlemmer Steffen Jensen, Torben Hedelund og Peter Rohde på Socialdemokratiets vegne et læserbrev til Frederiksborg Amts Avis og Halsnæs Avis.

I læserbrevet fremhævede de borgernes bekymringer omkring højhusbyggeriet, og de tre byrådsmedlemmer ønsker derfor at ændre kommuneplanen for Nordmolen.

Ikke så der kunne blive opført højhuse, men det modsatte. De ønskede at begrænse byggeri på Nordmolen til maksimalt at måtte være halvanden etage højt.

I november 2017 afholdte By og Land et valgmøde, hvor repræsentanter fra ti partier blev spurgt, om de ville støtte udmeldingen fra Socialdemokratiet om maksimum halvanden etages byggeri på Nordkajen.

Dengang gav Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten udtryk for, at de støttede udmeldingen.

Af hensyn til de fortsatte drøftelser kan parterne ikke gå i yderligere detaljer om det kommende arktisk center på nuværende tidspunkt.