Borgere frygter eksplosion i gødningslager på havn efter Beirut-katastrofe - men helt uden grund

Få dage efter eksplosionen i Beirut vækker store mængder nitratstoffer på havnen bekymring blandt borgere i Hundested.

Billederne fra eksplosionen i Beirut er gået verden rundt, og de er også nået til Hundested.

Og et opslag i en lokal Facebook-gruppe har fået en livlig diskussion i gang - kan det samme ske i Hundested?

- Vi er mange i Hundested, som har talt om det tidligere - præcis hvad er der i de mange, store hvide bigbags på havnen? Og efter Beirut er diskussionen i den grad blusset op igen. Man tænker hold da kæft, kan det samme ske her, siger den netop pensionerede skoleleder Jørn Møller, som har boet i byen i tyve år.

Uvished om indhold

Bag trådhegn i udkanten af Hundested Havn ligger seks store, blå lagerhaller, hvor utallige hvide bigbags ligger opmagasineret udenfor.

Fra den anden side af hegnet kan man lige ane påskriften "nitrat", som beskriver indholdet af gødningsstof.

Der ligger utallige hvide big bags med nitratstoffer på havnen i Hundested. Ifølge både Haldor Topsøe og Miljøstyrelsen udgør de ingen eksplosionsfare.
Der ligger utallige hvide big bags med nitratstoffer på havnen i Hundested. Ifølge både Haldor Topsøe og Miljøstyrelsen udgør de ingen eksplosionsfare.

Og det er det, som har sat gang i diskussionen. I Beirut var der opmagasineret 2750 ton ammoniumnitrat i den lagerbygning, hvor eksplosionen fandt sted.

- Det er uvisheden om præcis, hvad det er for en form nitrat, som er opmagsineret her på havnen, som har sat gang i diskussionen og om, hvorvidt det er farligt eller ej, siger Jørn Møller.

Det er Henriksen Shipping, som ejer de blå lagerhaller, men da vi kontakter dem, er beskeden klar: "Ingen i virksomheden ønsker at kommentere sagen."

Shippingfirmaet henviser til Hundested Havn, som heller ikke ønsker at kommentere sagen.

De henviser i stedet til virksomheden Haldor Topsøe, som har lejet opbevaringspladsen på området. 

- Ikke eksplosivt

Haldor Topsøe er et af de førende firmaer i verden inden for såkaldt heterogen katalyse og en stor del af verdens kunstgødning bliver fremstillet med hjælp af teknologi fra netop Haldor Topsøe.

- Det gødningsstof, som opbevares ved Hundested, er ikke eksplosivt. Så der er ingen grund til at være bekymret for en eksplosion, skriver Haldor Topsøe til os. 

Jørn Møller og andre borgere fra Hundested har længe diskuteret nitratstofferne, som er opmagasineret på havnen.
Jørn Møller og andre borgere fra Hundested har længe diskuteret nitratstofferne, som er opmagasineret på havnen.

Det bekræfter Miljøstyrelsen.

- Miljøstyrelsen har miljøgodkendt, at Henriksen Shipping i Hundested kan oplagre risikostofferne kaliumnitrat og natriumnitrat, men ikke ammoniumnitrat, som var årsagen til eksplosionen i Beirut, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Morten Rickers Østergaard til TV 2 Lorry og forsætter:

- Stofferne kaliumnitrat og natriumnitrat har en anden farlighed end ammoniumnitrat og kan - selv ved et worst-case uheldsscenarie på Henriksen Shipping - ikke medføre eksplosionspåvirkning af omgivelserne.

Ifølge Jørn Møller har både han selv og andre forgæves forsøgt at få oplysninger om indholdet.

- Der er ingen grund til den lukkethed, siger Jørn Møller.