Borgmester beordret til at opmåle hyldemeter: "Det er dybt godnat"

Halsnæs Kommune peger på en regel, de synes er helt gak-gak: De skal opmåle alle hyldemeter og indsende tallene til Rigsarkivet.

I Halsnæs Kommune undrer de sig over en henvendelse, som de fik fra Rigsarkivet. Som et led i Rigsarkivets tilsyn med kommunernes behandling af arkivmateriale, skulle kommunen opmåle alle deres bevaringsværdige hyldemeter.

- Det er dybt godnat, siger Halsnæs' borgmester Steffen Jensen (S).

I TV 2 og TV 2 regioners rundspørge til landets borgmestre i forbindelse med serien "Bøvl og Bureaukrati," spurgte vi dem, om de var stødt på en regel, de mener, er helt "gak-gak."

Halsnæs borgmester pegede på netop reglen om, at kommunerne skal opmåle hyldemeter til Rigsarkivet.

Halnæs Kommune undrer sig over, at Rigsarkivet har bedt dem om at opmåle deres bevaringsværdige hyldemeter.

Måtte gribe målebåndet

Reglen betød blandt andet, at Annette Bruhn Piil, som til daglig blandt andet arbejder med at sikre et godt arbejdsmiljø, måtte gribe et målebånd og opmåle hylder. Borgmester Steffen Jensen har svært ved at forstå, hvorfor kommunens ansatte skal bruge tid på at opmåle hyldemeter.

- Det er bare endnu et eksempel på lavthængende frugter, vi kan plukke, ved at fjerne noget lovgivning så vi kan bruge tiden på nogle fornuftige ting istedet for, siger Halsnæs borgmester Steffen Jensen (S).

Borgmester Steffen Jensen synes, at reglen er helt gak-gak.
Borgmester Steffen Jensen synes, at reglen er helt gak-gak.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Bad om at slippe

Kommunen bad kulturministeren om at blive fritaget for opgaven og spurgte, hvad tallene skal bruges til. Efter en mere end tre år lang korrespondance, kom der sidste sommer et afslag fra Kulturministeriet. Borgmesteren føler dog ikke, at svaret har gjort ham klogere på, hvorfor kommunen skal opmåle hyldemeter.

-  Når man så spørger ind til, hvad det skal burges til, så er det fordi, det står i loven, at man skal indgive det, siger Halsnæs borgmester Steffen Jensen ( Soc. Dem.)

I svaret fra Kulturministeriet står der blandt andet:

”Oversigten anvendes til at konstatere, om alle bevaringsværdige papirarkivalier, der burde findes hos en kommune, også er i god behold, eller om bevaringsværdige arkivalier er gået tabt.”

Det er jo vores kulturhistorie, der står på de hylder, er det ikke et godt formål?

- Jeg kan ikke se, at man skal lave en lov, for at kommuner skal opmåle deres hyldemeter. Det giver ingen mening for mig, siger Halsnæs Borgmester Steffen Jensen.

Skal sikre dokumentationen

På hylderne i Rigsarkivet ligger hele Danmarks historie i dokumenter. Da TV 2 Lorry møder områdeleder i Rigsarkivets afdeling for Indsamling og Bevaring, Mette Hall-Andersen, bekræfter hun, at formålet med indsatsen er at sikre, at kommunerne passer godt nok på arkivalierne.

- Det gør vi for at sikre os, at dokumentationen i det danske samfund bliver bevaret, som den skal. Vi har rigtig meget dokumentation på hylderne. Vi vil gerne sikre os, at den del, der ligger i kommunerne, bliver bevaret, som den skal, siger, Mette Hall-Andersen, områdeleder, Indsamling og Bevaring, Rigsarkivet.

Mette Hall-Andersen, områdeleder, Indsamling og Bevaring, Rigsarkivet forklarer at indsamlingen sker, for at sikre at kommunerne passer på arkivalierne.
Mette Hall-Andersen, områdeleder, Indsamling og Bevaring, Rigsarkivet forklarer at indsamlingen sker, for at sikre at kommunerne passer på arkivalierne.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Hun forklarer også, at det kun er bevaringsværdige arkivalier, der skal opmåles. Det kan for eksempel være sager om borgeres misbrugsbehandling eller sociale forhold. Men det kan også være dokumenter om miljøtilsyn eller tegninger af kommunens bygningsmasse. 

- Papirarkivalier er gået ud af brug i mange kommuner. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi sikrer os, at de har det godt derude i kommunerne, siger Mette Hall-Andersen, områdeleder, Indsamling og Bevaring, Rigsarkivet.

Rigsarkivet har hele danmarkshistorien i dokumenter på hylderne.
Rigsarkivet har hele danmarkshistorien i dokumenter på hylderne.
Foto: Sebastian Bindesbøll Møller / TV2 Lorry

Giver overblik

Af Kulturministeriets svar fremgår det også, at Rigsarkivet bruger optællingen i deres langtidsplanlægning.

”De aggregerede oversigter fra alle landets kommuner anvendes blandt andet til at planlægge Rigsarkivets konkrete indsatser på det kommunale område, og de indgår i Rigsarkivets langsigtede planlægning for modtagelse af papirarkivalier"

En del af kommunernes dokumenter ender enten i Rigsarkivet eller i et af stadsarkiverne. Rigsarkivet bruger blandt andet opgørelsen til at se, hvor meget plads de har brug for i fremtiden.

- Vi har brug for at vide, hvor meget der kommer ind til os, og hvor meget der kommer ind til stadsarkiverne, siger Mette Hall-Andersen, områdeleder, Indsamling og Bevaring, Rigsarkivet.

Borgmester Steffen Jensen vil hellere bruge kommunens ansatte til andet end at opmåle hyldemeter.
Borgmester Steffen Jensen vil hellere bruge kommunens ansatte til andet end at opmåle hyldemeter.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

For mange arbejdstimer

Men i Halsnæs Kommune synes de, at de bruger uforholdsmæssigt mange kræfter på opmålingen. Medregnet administration har de brugt mellem 50 og 100 timer på opgaven, svarende til cirka to ugers arbejde for en person. 

- Jeg vil hellere bruge pengene på noget andet, og det tror jeg, hele Danmark også vil, siger Halsnæs borgmester Steffen Jensen.