Naturfredningsforening klager over ny dispensation til rostadion

Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over retorikken fra Gladsaxe Kommune i forbindelse med et nyt rostadion.

Etableringen af et nyt nationalt rostadion ved Bagsværd Sø kan snart gå i gang.

Den udmelding kom Fonden Danmarks Rostadion og Gladsaxe Kommune med mandag morgen, efter at Fredningsnævnet for anden gang har godkendt Fondens ansøgninger om dispensation.

Den udlægning er Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe dog ikke enig i. Det var på grund af en klage fra foreningen, at sagen om dispensationen har måttet gå om i Fredningsnævnet.

- I pressemeddelelsen fremgår det, at de næsten er på vej til at bygge noget, men det er de jo ikke. Det er en misforståelse, og jeg forstår egentlig ikke, at de melder sådan ud, siger Kurt Loftkjær, formand i Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe til TV 2 Lorry.

Har sendt ny klage

Foreningen har allerede sendt en ny klage, som skal behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet, når klagefristen på fire uger udløber.

quote Det er formentlig det største naturødelæggende projekt i et fredet område nogensinde.

Kurt Loftkjær, formand i Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe

Her beder man om mere tid til at gennemgå sagen og tilladelse til en uddybning af klagen.

- Det er jo en kæmpe sag. Jeg mener, at Miljø- og Fødevareklagenævnet regner med at behandle den inden for et år, så der er jo ikke nogen, der lige starter med et byggeri, siger Kurt Loftkjær.

Naturødelæggende projekt

Mandag fortalte Erik Jæger, formand for Fonden Danmarks Rostadion, at på trods af den selvsikre udmelding, så anerkender han, at der en mulighed for, at der igen kan komme klager.

(Artiklen fortsætter under videoen)

Kort nyt

Den reelle plan er da også, at byggeriet af det nye rostadion først skal indledes om to år i efteråret 2021. Knud Loftkjær har dog meget svært ved at tro, at Fonden Danmarks Rostadion nogensinde får lov til at bygge noget.

- Det er formentlig det største naturødelæggende projekt i et fredet område nogensinde. Vi har jo postuleret, at det er i strid med den fredning, der er givet. Det er det, der inden for vores fagsprog kaldes en "videregående afvigelse fra en fredning", og det kan man ikke bare give. I så fald mener vi, at fredningen bør tages op på ny, siger Kurt Loftkjær.

Helt konkret er Danmarks Naturfredningsforening Gladsaxe i mod, at der skal graves 25.000 kubikmeter jord væk, at der skal graves i søen, og at man fælder 3000 kvadratmeter træer, som er 80-100 år gamle.

VM på gammelt stadion

Det var oprindeligt planen, at byggeriet skulle stå færdig i 2020, men som følge af flere ophævelser af tilladelser, hjemvisninger af dispensationer og klager over byggeriet er rostadionet stødt på grund flere gange.

I juni blev projektet sat på pause, og byggeplanerne blev udskudt til efter sommeren 2021, indtil en ny dispensation blev behandlet.

Her ses en visualiseringsskitse af det kommende rostadion.
Her ses en visualiseringsskitse af det kommende rostadion.
Foto: AART Architects

Dermed blev det også afgjort, at en spritny arena ikke kommer til at danne ramme om verdensmesterskaberne i kano og kajak, som ellers skulle afholdes i Danmark mellem den 26. og 29. august næste år. Den nye dispensation kommer ikke til at ændre på de planer.

I stedet skal det store stævne afvikles på det nuværende anlæg fra 1960’erne, hvor midlertidige tribuner, pavilloner og toiletvogne må opstilles for at kunne leve op til kravene fra det internationale forbund.

Hos Fonden Danmarks Rostadion er det planen, at byggeriet af det nye rostadion skal begynde i efteråret 2021, efter VM har været afholdt.

Klagesager og lang sagsbehandling bremsede projektet

Tidsplanen for rostadionet begyndte for alvor at skride, da miljøorganisationer i foråret 2018 påklagede de dispensationer, der i første omgang blev givet til byggeprojektet af Fredningsnævnet. Mens klagen blev behandlet, måtte folkene bag stadionet ikke sætte gang i nogen form for byggeri.

I starten af februar i år valgte Miljø- og Fødevareklagenævnet at ophæve de dispensationer til opførelsen af det nye stadion, som projektet ellers fik tildelt af Fredningsnævnet i foråret 2018. Det skete med den begrundelse, at Fredningsnævnets afgørelse led af væsentlige mangler.

Fredningsnævnet sendte siden materialet videre til Gladsaxe Kommune, der dermed skulle søge på ny om fredningsdispensationer foruden landzonetilladelsen.

I slutningen af maj traf Planklagenævnet i Nævnenes Hus afgørelse om at ophæve og hjemvise den landzonetilladelse, som Gladsaxe Kommune tidligere havde tildelt byggeriet.

Samtidig stod VVM-redegørelsen for byggeriet til at udløbe, hvorfor der inden et nyt forsøg på at få blåstemplet byggeriet skulle udarbejdes en ny.

Sådan skal det foreslåede rostadion finansieres


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over ?