Nye ejendomme i København

Nu skal der bygges legehuse i stor stil i København, da flere børn vil flytte hjemmefra før 10 års alderen.

En lang række ejendomme i København og på Frederiksberg er blevet begrænset i at bygge nyt, efter at de er blevet overboere til den nye metrolinje, Cityringen, der åbner på søndag.

Således er omkring 1000 ejendomme blevet pålagt såkaldte servitutter, oplyser Metroselskabet til TV 2 Lorry.

Af hensyn til sikkerheden for metroens tunnelrør afgør servitutterne, i hvilket omfang der må bygges i nærheden af Cityringen.

Metroselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at det er vigtigt at bidrage positivt til byens udvikling og samtidig sørge for sikkerheden for passagerer, personale og anlæg.

Her er noget mere info om metroen 

“Metroen er en både dyrebar og vigtig infrastruktur for samfundet, som vi alle har gavn og glæde af. Derfor er det også afgørende, at der bliver passet godt på den. Det er således nødvendigt, at byggeri over og ved siden af metroen tager hensyn til metroen,” skriver Hanne Tærsbøl-Schmidt, chef for Naboer og Ejendomme i Metroselskabet i et skriftligt svar til TV 2 Lorry.

Og ligesom det var tilfældet, da de to første metrolinjer blev opført, sker det altså ved at pålægge servitutter på de ejendomme, der ligger ovenpå eller ved siden af metroen. Derudover er der krav om, at Metroselskabet og de enkelte ejendomme skal gå i dialog, hvis det er nødvendigt forud for et eventuelt byggeri.

De første forsøg på legehuse brændt, da vi var for dårligt produceret
De første forsøg på legehuse brændt, da vi var for dårligt produceret

Tivoli er også utilfredse

Tivoli er en af de aktører, der lige nu er i dialog med Metroselskabet om, hvilken indflydelse sikkerhedsafstanden til tunnelrøret har på et allerede planlagt byggeri. Det kan du læse mere om her.

Det er Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne, der behandler sagerne om servitutter på blandt andet Sjælland. Sine Kjeldsen, formand for kommissionen, forklarer, at en naboejendom normalt ikke vil få problemer med at grave ud til en kælderetage.

Men hvis man skal grave ud til et underjordisk parkeringshus, kommer man nok for tæt på metroen. Det skal ejerne også vide om 50 år, og derfor bliver servitutterne tinglyst så fremtidige ejere også kan se det, siger Sine Kjeldsen til TV 2 Lorry.

Kort nyt

Hvad er en servitut?

  1. En servitut eller en deklaration er et dokument, der indeholder bestemmelser om en fast ejendom. Servitutten begrænser ejerens ret til at råde over ejendommen.
  2. En servitut kan indeholde bestemmelser om, hvor du må placere bygninger på din grund fx i forhold til vej/skel, hvor meget din bygning må optage af grunden og hvor mange etager du må bygge på dit hus og hvilke materialer, du må benytte dig af.
  3. Servitutterne i forhold til Cityringen fastlægger, hvilke forhold der gør sig gældende ved anlægsaktiviteter tæt på metroen. Der stilles desuden en række krav og betingelser, der skal sikre en dialog mellem Metroselskabet og ejerne af den pågældende ejendom, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til det ønskede byggeri. Proceduren er magen til den, der foregik i forbindelse med metroens første etaper.
  4. Kommissarius Ved Statens Ekspropriationer På Øerne afgør størrelsen på den ulempeerstatning, Metroselskabet skal betale til de ejere, hvis ejendomme forventes at blive værdiforringet som følge af servitutten.

Kilde: Københavns Kommune og Metroselskabet


quote Nu er jeg ved at være færdig med denne artikel

Nynne Frost

I det følgende afsnit laver vi et dybdelink 

Dette er et meget interessant dybdelink. Klik! Klik! klik!