Tre kommuner har så store velfærds-vanskeligheder, at de nu får særtilskud

Kommunerne Albertslund, Ishøj og Halnæs får nu en ekstra økonomisk håndsrækning.

Tre vanskeligt stillede kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde får nu en økonomisk håndsrækning, der giver dem bedre mulighed for at levere en ordentlig velfærd.

Det er resultatet, efter at Social- og Indenrigsministeriet har fordelt pengene i den såkaldte særtilskudspulje for 2021.

De tre kommuner er Albertslund, Ishøj og Halsnæs. De modtager hver især 11 millioner kroner.

quote Danmark er for lille til store forskelle. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i hele landet

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (Soc.dem)

I alt 18 kommuner i landet for del i pengene fra særtilskudspuljen.

Den kommune, der modtager mest, er Lolland, som får 81 millioner kroner.

Holder hånden under kommuner

Ifølge social- og indenrigsminister Astrid Krag (Soc.dem) er målet med puljen, at den sammen med udligningen mellem kommunerne sikre et retfærdigt Danmarkskort, hvor der er råd til velfærd i hele landet.

- Danmark er for lille til store forskelle. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i hele landet. Derfor har vi indgået en bred politisk aftale om en mere retfærdig udligning, siger Astrid Krag i en pressemeddelelse.

- Vi har også åbent sagt, at vi aldrig kan få et system, der tager højde for alle særlige forhold i de enkelte kommuner. Derfor er puljen med særtilskud til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet som følge af reformen, så vi holder hånden under velfærden i de kommuner, der har det særligt svært, lyder det fra ministeren.

Særtilskuddene går til kommuner, som i kortere eller længere tid har så store udfordringer, at de har behov for en ekstra håndsrækning.

Om særtilskudspuljen

Puljen er rettet mod at forbedre den enkelte kommunes samlede økonomiske situation.

Puljen er fordelt efter følgende fire overordnede kriterier: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder.

I denne ansøgningsrunde har 54 kommuner søgt, og 18 kommuner har fået del i pengene. Herudover er et tilskud på en lille million kroner på forhånd tildelt til Aabenraa Kommune vedrørende det tyske mindretal.

Efter udligningsreformen, der blev vedtaget før sommerferien, bliver der i alt omfordelt 19,9 milliarder kroner mellem kommunerne i den generelle udligning for 2021.

Disse 18 kommuner modtager særtilskud

Her er de 18 vanskeligt stillede kommuner, der får tilskud fra puljen. Beløb i millioner kroner.

Albertslund 11,0
Bornholm 35,0
Brønderslev 16,0
Frederikshavn 11,0
Guldborgsund 28,0
Halsnæs 11,0
Hjørring 11,0
Ishøj 11,0
Jammerbugt 11,0
Langeland 37,0
Lolland 81,0
Læsø 4,0
Morsø 16,0
Norddjurs 16,0
Tønder 11,0
Vesthimmerland 20,0
Vordingborg 20,4
Ærø 4,0

 

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet